търсене книги и списания

  • >> Следващото

1
Машиностроителна техническа литература машинни елементи и др.

bazar.bg 10 София

механизми в съвременната техника - артоболевски - 5 тома 40л и разполагам с почти всички основни помагала за машинен инженер- ако Ви интересува изпратете запитване При лично предаване е възможен коментар на цената.

10.04|16:14

1
Техническа и железопътна литература

www.olx.bg 5 София

Голям брой технически книги на български и руски език, предимно транспорт и машиностроене. Не мога да ги кача всичките, а само свързаните с железопътния транспорт. Пишете ми и добавете имейла си, за да мога да ви прикача списъка. - т Агоп Мелконян – „Влакове” – 1985 г. – 4 - т „Паспортни характеристики на локомотивите от серия 10.00” - 1958 г. – 3 - т „Клапаново пароразпределение „Ленц” и шибър „Трофимов” – 1959 г. – 3 - т Генади Колев – „Отопление на локомотивите с мазут” – 1962 г. – 2 - т Н. Филчев и кол. – „Ръководство за локомотивния машинист” – 1961 г. – 5 - т Н. Коврижкин – „Технический контроль за расходом топлива на паровозах” – 1952 г. – 2 - т Е. Рачковский; С. Дробязко – „Экономия топлива на паровозе” – 1951 г. – 2 - т В. Гончаров; Л. Мурзин – „Топливо, смазка, вода” – 1966 г. – 4 - т „Годишник на Научноизследователския институт за техноложки изследвания на горивата” – 1959 г. – 4 - т „Годишник на Научноизследователския институт по транспорта” – кн. 4 – 1959 г. – 4 - т „Исследование двигателей, электрических машин и динамической устойчивости тепловозов”, под ред. на Н. Фуфрянский – 1958 г. – 4 - т „Исследование и усовершенствование узлов тепловозов” – 1960 г. – 4 - т Ю. Гончаров и кол. – „Управление тепловозом и его обслуживание” – 1966 г. – 4 - т „Тепловозное хозяйство”, под ред. на П. Крюгер – 1972 г. – 5 - т „Справочник по ремонту тепловозов” – 1976 г. – 4 - т К. Шишкин и кол. – „Тепловоз ТЭ3” – 1961 г. – 5 - т Э. Заварский; Е. Бабин – „Устранение неисправностей тепловоза ТЭ3” – 1966 г. – 2 - т Н. Болдов; А. Степанов – „Теплоэлектрический подвижной состав” – 1968 г. – 5 - т А. Зорохович и кол. – „Основы электроники для локомотивных бригад” – 1972 г. – 4 - т В. Калинин; Н. Михайлов – „Электроподвижной состав железных дорог” – 1964 г. – 5 - т Horst Obermayer – “Taschenbuch deutsche triebwagen” – 1986 г. – 5 - т Horst Obermayer – “Taschenbuch deutsche guterwagen. Deutsche bundesbahn” – 1989 г. – 5 - т Н. Волков; Н. Родзевич – „Подшипники качения колесных пар вагонов и локомотивов” – 1972 г. – 4 - т „Вагоны”, под ред. на Л. Шадур – 1973 г. – 5 - т „Вагоны”, под ред. на Л. Кузьмич – 1978 г. – 5 - т. И. Скиба – „Вагоны” – 1973 г. – 4 - т. И. Скиба – „Организация и планирование производства на вагоноремонтных предприятиях” – 1972 г. – 4 - т Р. Шибер; Г. Круглый – „Устройство и ремонт вагонов” – 1963 г. – 4 - т С. Вершинский и кол. – „Динамика вагона” – 1972 г. – 4 - т Н. Кащеев и кол. – „Справочник по сооружениям и оборудованию вагонного хозяйства” – 1962 г. – 4 - т С. Гайдаров; С. Тасев – „Железопътни вагони и влакови спирачки” – 1980 г.; 1988 г. – 5 - т С. Тасев; Г. Цанев – „Спирачки на локомотивите” – 1983 г. – 6 - т „Новая автотормозная техника” – 1973 г. – 1 - т Ц. Симеонов; И. Илиев – „Автоматични влакови спирачки” – 1968 г. – 5 - т В. Крылов – „Тормоза локомотивов” – 1960 г. – 5 - т В. Крылов и кол. – „Справочник по тормозам” – 1965 г.; 1975 г. – 5 - т В. Крылов и кол. – „Автоматические тормоза” – 1973 г. – 7 - т В. Крылов и кол. – „Тормоза подвижного состава” – 1980 г. – 7 - т Е. Клыков; В. Крылов – „Воздухораспределители тормозов железнодорожного подвижного состава” – 1976 г. – 5 - т А. Ножевников и кол. – „Контрольные пункты автотормозов и компрессорные установки” – 1973 г. – 4 - т „Дефектоскопия деталей локомотивов и вагонов” – 1974 г. – 4 - т „Дефектоскопия деталей роликовых подшипников” – 1975 г. – 1 - т „Инструкция за освидетелствуване, ремонт и комплектуване на колоосите на нормални и теснопътни локомотиви, тендери, мотриси, дизелмотривни влакове и електрически моторвагонни секции” – 1969 г. – 3 - т „Устройство, ремонт и обслужване на смукателните инжектори система Фридман” – 1965 г. – 3 - т Д. Деянов; Г. Томов – „Парен котел „Клайтон” тип Ro 1650” – 1968 г. – 3 - т К. Барсуков – „Оздоровление железнодорожного зелемяного полотна” – 1938 г. – 8 - т В. Чиркин и кол. – „Пассажирские монорельсовые дороги” – 1969 г. – 4 - т В. Бубнов – „Электромеханические устройства автоматики и телепеханики на железнодорожном транспорте” – 1970 г. – 3 - т А. Бартоновский и кол. – „Транспортная связь” – 1970 г. – 3 - т „Техническая эксплуатация железных дорог”, под ред. на Н. Павловский – 1975 г. – 5 - т Ф. Кочнев – „Повышения скоростей движения пассажирских поездов” – 1970 г. – 3 - т Г. Москвин – „Эксплуатация железодорожного водоснабжения” – 1966 г. – 4 - т М. Христов; Д. Церовски; Г. Грозев – „Пътнически превози по железниците” – 1965 г. – 5 - т „Железные дороги. Общий курс”, под ред. на М. Филиппов – 1968 г. – 5 - т „Железнодорожный транспорт” – том 9 – 1977 г. – 4 - т „Пособие теплоэнергетику железнодорожного транспорта”, под ред. на В. Молярчук – 1973 г. – 4 - т М. Линьков; Н. Бирюков – „Планирование труда на железнодорожном транспорте” – 1970 г. – 4 - т А. Квицинский и кол. – „Экономическое обоснование мероприятий по улучшению эксплуатационной работы железных дорог” – 1971 г. – 4 - т „Икономика на транспорта” – 1964 г. – 3 - т Т. Барбов; И. Трифонов – „Производителност на труда в железопътния транспорт” – 1966 г. – 5 - т Т. Барбов; С. Иванов – „Модернизация и интензификация на железопътния транспорт” – 1967 г. – 1 - т „Техническият прогрес в железопътния транспорт” – т. 1-2 – 1964 г. – 7 - т „Прогрессивная технология эксплуатационной работы железных дорог” – 1970 г. – 3 - т K. Immonen – “Valtionrautatiet 1862 – 1962” – 1961 г. – 10 - т А. Змеев; Н. Ковалев – „Железнодорожный подвижной состав. Производство и внешняя торговля капиталистических стран” – 1962 г. – 3 - т „Железнодорожный транспорт за рубежом” – 1976 г. – 2 - т А. Джонев; В. Величков – „Проблеми на локомотивното стопанство и ефективността на железопътния транспорт” – 1968 г. – 1 - т С. Цанков – „Ролята на железопътния транспорт за повишаване ефективността на народното стопанство” – 1968 г. – 1 - т Е. Изралимский-Марут – „Организация движения на зарубежных дорогах” – 1964 г. – 3 - т И. Глузман и кол. – „Управляющие вычислительные машины и программирование на железодорожном транспорте” – 1971 г. – 3 - т И. Грунтов и кол. – „Электронные вычислительные машины и их применение на транспорте” – 1971 г. – 3 - т А. Петров – „Эксплуатация железных дорог с применением электронной вычислительной техники” – 1969 г. – 4 - т „Справочник эксплуатационника”, под ред. на Н. Гундобин – 1971 г. – 5 - т „Выбор участков и способов организации работы локомотивных бригад” – 1974 г. – 1 - т „Устав на железниците в НРБългария” – 1979 г. – 8 - т „Правилник за движение на влаковете и маневрената работа в железниците (ПДВ)” – 1991 г. – 5 - т „Инструкция за сигнализация на железниците в България (ИС)” – 1991 г. – 5 - т „Материали от всесъюзното съвещание на работниците от железопътния транспорт на СССР” – 1962 г. – 2 - т сп. „Экспресс-информация” – 1967 г – бр. 10, 12, 13, 18, 21, 27, 37, 40, 43, 44 – 10 - т ЦНИИТЭИ МПС СССР – „Ремонт подвижного состава” – вып. 3, 4 – 1976 г. – 2 - т ЦНИИТЭИ МПС СССР – „Локомотивы и локомотивное хозяйство” – вып. 5, 6 – 1976 г. – 2 - т ЦНИИТЭИ МПС СССР – „Безопасность движения на железных дорогах” – вып. 3 – 1976 г. – 1 - т Димитър Деянов – „Георги Филипов – главният директор от машинната служба” – 2006 г. – 7 - т Георги Пашев – „От Цариград до Белово” – 1965 г. – 5 - т „100 години локомотивно депо „Васил Марков” – София. Пътят от парата към съвременните локомотиви” – 1988 г. – 1 - т „Французско-русский железнодорожный словарь” – 1966 г. – 8 т „Русско – болгарский политехнический словарь” – 1964 г. – 15 - к Н. Бендерев; И. Димитров – „Технически руско – български речник” – 1947 г. – 5 - т „Немецко – русский технический словарь” – 1966 г. – 20 - с „Японско – русский научно-технический йероглифический словарь” – 1 т. – 1984 г. – 25 - к „Кратък английско – български технически речник” – 1971 г. – 13 - с С. Семерджиев; П. Пеев; С. Данчев - „Английско – български машиностроителен речник” – 1970 г. – 15 - т „Немецко – русский словарь по двигателям внутреннего сгорания и газотурбинным установкам” – 1961 г. – 8 - т М. Минев – „Аеропланът. Устройство на самолета” – 1934 г. – 10 - т А. Вълев; Л. Хлебаров – „Теория и конструиране на двигателите с вътрешно горене” – 1966 г. – 6 - т Борис Попов – „Конструиране и изчисляване на двигатели с вътрешно горене” – 1963 г. – 6 - т К. Бояджиев и кол. – „Конструкция, проектиране и изчисляване на ДВГ” – 1981 г. – 8 - т К. Бояджиев – „Лабораторни упражнения по двигатели с вътрешно горене” – 1963 г. – 4 - т Херберт Тийл – „От викингската лодка до кораба на подводни крила” /Сборник от чертежи за изработване на корабни модели/ - 1973 г. – 15 - т Иван Калфов – „Технически наръчник” – 1921 г. – 10

26.03|15:30

0
автомобили Ниса 521 Ниса 522 - техническа документация на ДИСК

bazar.bg 20 Габрово

продавам на ДИСК пълна техническа документация лекотоварни автомобили Ниса 521 Ниса 522 - съдържа три броя книги на Български език - брой страници 266 - доставка Еконт опция предварителен преглед

18.06|01:14

0
Енциклопедичен речник на чуждите думи Георги Бакалов

bazar.bg 30

Енциклопедичен речник на чуждите думи Георги Бакалов 1946 г .Издателство хемус . 759 страници . Речник на чуждите думи, Георги Бакалов, 1946, изд.Хемус, второ издание, 760 страници, твърди корици. Размери 120 х 180 х 50 мм, тегло 600 грама. Речникът е отлично запазен, страниците са като нови и неразлиствани, хартията е потъмняла от времет

18.06|01:14

0
Продавам книги

bazar.bg Стара Загора

Богатство и сълзи - Вера Кауи - 4 лв. /// Дете на порока - Сюзън Джонсън - 3 лв. /// Дете,родено в четвъртък - Сандра Браун - 4 лв. /// Див и опасен - Тами Хоуг - 4 лв. /// Дом под дъгата - Барбара Бредфорд - 2 лв. /// Живея, за да отмъщавам - Айрис Йохансен - 4 лв. /// Живот като на кино - Джун Сингър - 3 лв. /// Звездите над нас - Сидни Шелдън - 3 лв. /// Испански романс - Вера Кауи - 4 лв. /// Карибски нощи - Максин Бари - 3 лв. /// Легло от рози - Катрин стоун - 5 лв. /// Мици - Марион Дели - 2 лв. /// Oгледалце, огледалце - Дона Джулиан - 4 лв. /// Огнена стихия - Лин ериксън - 3 лв. /// Ограбено щастие - Джудит Майкъл - 4 лв. /// Огън и лед - Максин Бари - 3 лв. /// Принцът на моето сърце - Шерил Уудс - 3 лв. /// Свещени грехове - Нора Робъртс - 3 лв. /// Спайс Гърлс - 3 лв. /// Танцът на късмета - Мерил Сойър - 4 лв. /// Три съдби - Джаклин Брискин - 4 лв. /// Хищницата - Джулиет Мийд - 3 лв. /// Черно сърце - Катрин Стоун - 4 лв. /// Чужда кожа - Клаудия Крауфорд - 4 лв. /// Шантал - Клер Лоримър - 2 лв. /// Ярост - Джъстин Скот - 3 лв.

17.06|23:58

0
,,Орлова степ" - Михаил Бубенов. 1961 година

bazar.bg 5 Павликени

Разпродавам от къщата на село! Книга "Орлова степ" - Михаил Семьонович Бубенов. Роман - преведен от руски език Георги Жечев. Държавно издателство Народна Младеж, София- 1961 година. Твърди корици, формат 1/16 от 59/84, 444 страници. Запазена! Изпращам с -10% отстъпка от доставката чрез Еконт! Антикварна книга / за колекция на колекционери / ценители / антика / с антична стойност. Разпродавам и други стари книги / енциклопедия / енциклопедии / учебници - стари издания / речник / речници / вестник / вестници / списание / списания / специализирана професионална литература / приключенски / романи / световна класика / класици / българска литература / поредица / автобиография / телефонен указател / пътеводител и други!

17.06|23:58

0
,,Последния мохикан" - Джеймс Фенимор Купер. 1956 година

bazar.bg 7 Павликени

Разпродавам от къщата на село! Книга ,,Последният мохикан" - Джеймс Фенимор Купер.Библиотека ,,Приключения и научна фантастика". За средна и горна училищна възраст. Роман - преведен от Нели Доспевска. Държавно издателство Народна Младеж, София - 1956 година. Твърди корици, формат 1/16 от 59/84, 452 страници. Изпращам с -10% отстъпка от доставката чрез Еконт! Антикварна книга / за колекция на колекционери / ценители / антика / с антична стойност. Разпродавам и други стари книги / енциклопедия / енциклопедии / учебници - стари издания / речник / речници / вестник / вестници / списание / списания / специализирана професионална литература / приключенски / романи / световна класика / класици / българска литература / поредица / автобиография / телефонен указател / пътеводител и други!

17.06|23:58

0
Продавам Проспер Мериме-Избрани творби

bazar.bg 3 Габрово

Продавам Проспер Мериме-Избрани творби,меки корици,състояние много добро.

17.06|23:57

0
Теми за изпити в Медицински колежи

bazar.bg 20

Темите са направени на Word, само няколко предмета са на презентации. За специалност Инспектор обществено здраве, но могат да се използват от всички медицински специалности в колежи, някои и от медици. Успехът изкаран с тях е 6.00 в диплома. Предмети: Латински език ( презентации); Санитарна химия; Социално и здравно законодателство; Медицинска физика; Микробиология и вирусология; Долекраска помощ ( тест); Инфекциозни болести; Хирургия; Детски болести ( теми и тест); Професионални болести и токсикология; Вътрешни болести; Медицина на бедствените ситуации ( презентации и тест); Медицинска етика и деонтология; Медицинска психология; Социална медицина и промоция на здравето ( теми и тест); Социология ( теми и тест); Охрана на труда ( ЗБУТ); Радиационна хигиена; Специални предмети: Епидемиология; Хигиена на труда; Хигиена на детско юношеската възраст; Хигиена на хранене; Комунална хигиена; Написана цена е ориентировъчна, защото всеки предмет е с различен брой страници. При интерес пишете на лични или с телефонно обаждане ще изпратя конспекти, защото не мога да прикача файлове на Word. Изпращам темите разпечатани, в зависимост от вашето желание- по две на един лист, двустранно и т.н. Има опция да се пуснат по 6 страници на един лист за пищови. По специалните предмети имам теми и за държавни изпити

17.06|23:57

0
Книга за Ролингстонс-лондонският период

www.olx.bg 135 София

Уникално издание,1989 г,70 стр.USA,формат 30.5/28/0,7 см.Съдържа снимки и текстовете на 58 парчета,цена 135 лв.

17.06|23:57

0
Книги на английски език

www.olx.bg 10 София

Цената е 10 лв./бр. При покупка на повече от 2 книги цената е 8 лв./бр. Книгите са в много добро състояние.

17.06|23:57

0
"Красиво момче" Кристина Лорен

www.olx.bg 10 Варна

Ново. Книгата е 5-та от поредицата.

17.06|23:56

0
Матура по руски език

bazar.bg 12

Матура по руски език,тестове.

17.06|22:45

0
Възпитание на чувствата книга

bazar.bg 8 Габрово

Гюстав Флобер 1970 438 страници

17.06|22:44

0
Едит Пиаф, Автор: Симон Берто

bazar.bg 6

Едит Пиаф Автор: Симон Берто в отлично състояние

17.06|22:44

0
Учебници и помагала за 8, 9 и 12 клас

www.olx.bg 10 Лом

Учебниците и помагалата са в добро състояние, в някои има писано с молив. При покупка на повече от три продукта-безплатна доставка. 1. Цялостна подготовка по български език, издателство Персей - 5 лв - налични 2 броя. 2. Учебник по математика за 12 клас, за профилирана подготовка, издателство Регалия 6 - 4 лв. 3. 100% успех по история за матура, издателство Просвета - 4лв. 4.Българският език в правила и задачи, издателство Просвета - 3лв. 5. Учебник по английски език Opportunities for Bulgaria part 3 - 4лв. 6. Учебник по английски език Opportunities for Bulgaria part 2 - 4лв. 7. Учебник по математика за 9 клас за задължителна подготовка, издателство Регалия 6 - 3 лв. 8. Учебник по български език за 8 клас, издателство Булвест 2000 - 4.50лв. 9. Тестове и задачи по физика за 8 клас, издателство Педагог 6- 2лв. 10. Сборник със задачи и тестове по физика за 8 клас, издателство Регалия 6 - 3.50лв. 11. Практическа граматика и стилистика на българския език за 8 клас(подходящ и за други класове), издателска къща Хермес - 3лв. 12. Помагало по зип-математика за 6 клас - 2лв.

17.06|22:43

0
Мирча Якобан - "Далеч"

bazar.bg 5

Мирча Якобан - "Далеч" - Цена: 5 лв Издателство: Народна култура Година: 1978 Страници: 183 Корици: Меки Размери: 12х16.5 см Разгледайте и другите ми обяви! При покупка на 2 или повече неща правя 10% отстъпка от цената на поръчката! (Това не важи за Петъчен Базар!)

17.06|21:31

0
Jenny Colgan-Talking to Addison

bazar.bg 4 Пловдив

Jenny Colgan-Talking to Addison 278 pages

17.06|21:31

0
Мегре и доносникът - Жорж Сименон

bazar.bg 2 София

Стил, жанр Криминале Състояние Отлично Език Български Корици Меки Година 1990 Страници 112 Моля изпращаите данните за доставка със системата за съобщения веднага след като заявите книгата за покупка. Изпращам книгите със Еконт от офис до офис или до точен адрес и получател. Еконт изискват имена и телефонен номер на получателя. Моля не поръчвайте книга ако не желаете да я закупите. При поръчка на две и повече книги ги обединявам в една доставка. К-4

17.06|00:48

0
Ърнест Хемингуей

bazar.bg 6 Асеновград

1.Избрани творби в три тома. Том 1-3 - 30лв. 2. Сбогом на оръжията - 5лв. 3. Острови на течението - 10лв. 4. Отвъд реката сред дърветата - 6лв. 5.И изгрява слънце. (Фиеста) - 7лв. 6.Зелените хълмове на Африка - 6лв. 7.Зелените хълмове на Африка -1.6лв. 8.Безкраен празник - 2.5лв.

17.06|00:48

0
Души в окови - Съмърсет Моъм

bazar.bg 4

Стил, жанр Проза Състояние Добро Език Български Корици Твърди Година 1983 Страници 644 Моля изпращаите данните за доставка със системата за съобщения веднага след като заявите книгата за покупка. Изпращам книгите със Еконт от офис до офис или до точен адрес и получател. Еконт изискват имена и телефонен номер на получателя. Моля не поръчвайте книга ако не желаете да я закупите. При поръчка на две и повече книги ги обединявам в една доставка. К-27

17.06|00:48

0
Учебници и помагала

www.olx.bg 5 Стара Загора

Учебници по английски, икономически, български, история и помагала за матури, всички са на половин цена. христоматия,статистика и икономика-продадени !

17.06|00:47

0
Тайната на един живот - Николай Паниев

bazar.bg 9

Издателство: Народна култура, 1975г 220 стр., меки корици Отлично състояние Повест за дълголетника от Азербайджан Махмуд Айвазов /1808-1958/ Превод от руски език

16.06|23:28

0
Ръководство за лабораторни упражнения по промишлена електроника

bazar.bg 5

Георги Г. Кръстев, Румен Д.Каров, Никола П. Градинаров, П.Марикин 148стр, 1988г, меки корици В отлично състояние

16.06|23:28

0
Час Ноль-Герд Фукс

bazar.bg 5 София

Час Ноль-Герд Фукс,1984г.,изд.Редуга,Москва,на руски език,състояние отлично-5.00лв.*** Изпращам по Еконт с 10 % отстъпка.

16.06|23:27

0
Пикасо-Кирил Кръстев

bazar.bg 1 София

Пикасо-Кирил Кръстев,1982г.,изд.Български художник,състояние лошо:книгата е с извадени страници,но са налични,става за прочит-1.00лв. Изпращам по Еконт с 10 % отстъпка.

16.06|23:27

0
Метафора-Исак Паси

bazar.bg 6 София

Метафора-Исак Паси,1988г.,изд.Наука и изкуство,състояние отлично-6.00лв.*** Изпращам по Еконт с 10 % отстъпка.

16.06|23:27

0
Енциклопедия "Дарове на Земята"

www.olx.bg 100 Ямбол

Енциклопедията "Дарове на Земята" е написана от Гунтер Франке, Карл Хамер, Петер Ханелт, Ханс-Албрехт Кетц, Гюнтер Нато, Хорст Райнботе. Илюстрована е от Ханс-Юрген Ерихт. В България е издадена през 1979г., а в Германия през 1976г. Преведена е от Нона Тонева-Радева. Енциклопедията е 190 страници. Подходяща е за всеки земеделец, а и за любителите. Състоянието е добро.

16.06|23:27

0
Klipp und Klar Чисто Нова Граматика с Упражнения А1,А2,B1

www.olx.bg 20 Казанлък

Граматиката не е използвана. Предлагам още . . . Разгледайте и другите ми обяви!

16.06|23:26

0
Стефан Грудев-"Адриана Будевска"-жизнен и творчески път

bazar.bg 25 София

Книгата е издание на БАН. Издадена е през 1967 година. С богат снимков материал. Библиографска рядкост.

16.06|22:11

0
Кърт Вонегът - "Сирените от Титан"

bazar.bg 580 София

Книгата е запазена. Меки корици.

16.06|22:11

0
Фантастика и фентъзи

www.olx.bg 10 Велико Търново

Крис Удинг - Тайните на черния капитан 1-3 комплект за 30лв Джо Абъркромби - Половин свят -продадена Пиер Певел - Остриетата на кардинала -продадени Книга на мечовете -продадена Феликс Палма - Картата на времето + Картата на небето комплект 20лв Пиер певел -Париж на чудесата -8лв Скот Хокинс - Библиотеката на въглен връх -10лв Ник Харкауей - Машина за ангели -10лв Катрин Ласки -Легенда за пазителите -продадени Джоан Харис - Рунически знаци + Руническа светлина -комплект 25лв Брайън Джейкс -Червената стена -9лв Кол Бюканън - Чуждоземецът + И се възправи сянка комплект за 20лв Дейв Дънкан - Мъж на честта 1-3 комплект -30лв Чайна Миевил - Морелси -10лв Джоузеф Дилейни - Хрониките Уордстоун 1-3 комплект за 25лв Джоузеф Дилейни - Арена 13 - 9лв Марк Лорънс -Принцът на тръните -продадена Мария Семьонова - Вълкодав 1-2 комплект -18лв Томас Бренън - Доктор Стъклен -10лв Джеймс Баркли - Хроники на гарваните 1-3 комплект 30лв Пол Кирни - Божиите монархии 1-2комплект 16лв Лине Кобербьол -Дъщерята на жрицата 1-4 комплект 20лв Конрад Мейсън -Демонската стража -10лв Айзък Азимов - Падането на нощта -5лв Айзък Азимов - Самите богове 5лв Айзък Азимов -Врагът от Сириус + Пирати от астероидите - комплект 10лв Айзък Азимов - Голото слънце -5лв Артър Кларк -Градът и звездите -4лв Франк Хърбърт - Бариерата Сантарога -5лв

16.06|22:11

0
Лекарствена терапия

www.olx.bg 10 Елин Пелин

Изпращам с еконт с опция за преглед.

16.06|22:11

0
Книги световна , българска класика и др.-първа част

www.olx.bg 5 Ботевград

Достоевски 10 тома ,не се продават еденични томове – 80лв.-продадени Чехов Избрани творби -8 тома Виктор Юго Том2-Клетниците – част 1 - 2 Том3 – Клетниците-част 3- 5 Том4-Човекът който се смее Том5- Морски труженици Том 7- поезия Тургенев Съчинения в 6 тома Тагор – биография- Тагор Избрани творби в три тома Книги на Световна класика: Сага за Форсаитови-Джон Голзуърди Посмъртните записки на клуба ,,Пикуик,,-Чарлс Дикенс Минало и размисли-Александър Херцен Селяни – Владислав Реймонд Величието на Франция- Роберт Мерл Екатерина Велика –Анри Троая Моят Дагестан - Расул Гамзатов Първа любов - Ефим Пермитин Пътешествие на дилетанти –Булат Окуджава Фортуната и Хасинта – Бенито Перес Последният от изчезналите-Баград Шинкуба Шареното куче тича край морето-Чингиз Айтматов Злато и кръв-Пиер Гамара Най-синьото вълшебство-Петя Дубарова-продадена Похожденията на Шипов-Булат Окуджава Денят по-дълъг е от век...-Чингиз Айтматов Роман без любов-Сергей Воронин Хотел Шанхай-1и2 част-Вики Баум Камъчета на длан-Владимир Солоухин Благослови животните и децата-Глендън Суортаут Покорното куче-Франсоаз Саган Мървашки песнивец-Валентин Караманчев Изкуството да се разделяме-Вениамин Каверин Моя първа любов,белешак мой,белешак-Борис Михалков Златната роза-Константин Паустовски Падащият скреж-Константин Кудиевски Почти сериозно-Юрий Никулин Ранни жерави-Чингиз Айтматов Майомбе-Пепетела Авария-Иржи Швейда Уреченият ден-Мануел Мехия Валиехо-продадена Уайнсбърг,Охайо-Шъруд Андерсън Малкият човек и големите хора-Ливиу Ребряну Спасителят в ръжта-Джеръм Дейвид Селинджър Алексис Зорбас-Никос Казандзакис Бодливото свинче-Джулиан Барнс Цар Въглен-Ъптон Синклер Малко доброта-Донат Шайнер Мълчанията на полковник Брамбъл-Андре Мороа Грозната херцогиня-Лион Фойхтвангер Лисици в лозето-Лион Фойхтвангер-1и2книга Устата ми хубава,очите ми зелени-Джеръм Селинджър Светлина за самотните-Габриел Гафица Улица ‘’тъмните магазинчета’’-Патрик Модиано Царствата на златото-Маргарет Драбъл Нещо като нож,нещо като цвете,изобщо като нищо на света-Уилям Сароян Най-смешният американски роман от края на ХХ век-Джон Ъпдайк Хотел Берлин-Вики Баум Марион живее-Вики Баум Мефисто-Валс-Ярослав Ивашкевич Искрица живот-Ерих Мария Ремарк Избрани творби на Габриел Гарсия Маркес-1и2том-продадени Затворникът-Кърт Вонегът Театрален роман-Михаил Булгаков Йов и плъховете-Лоренц Мак Кларънс-Франсис Брет Харт Калифорнийски разкази-Франсис Брет Харт Гейбриъл Конрой-Франсис Брет Харт Банкери-Артър Хейли Хотел-Артър Хейли Вечерните новини-Артър Хейли Опасно лекарство-Артър Хейли Колела-Артър Хейли Живот по върховете-Артър Хейли Набор 22-Аугуст Кюн Старомодна история-Магда Сабо Стоик-Теодор Драйзер Котешка люлка и Закуска за шампиони-Курт Вонигът Кентърбърийски разкази- Джефри Чосър Вицепрезидентът Бър-Гор Видал Старите моряци-Жоржи Амаду Лигея-Джузепе Томази ди Лампедуза Празни мисли на един празен чочвек-Джером К.Джером Любов и омраза в Бевърли Хилс-Джудит Кранц Американски романи-Торбарите1и2-Харолд Робинс, Цялото кралско воинство-Робърт Пен Уорън и Закуска в Тифани на Труман Капоти Нещата от живота-Пол Гимар Неизвестното на земята-Ж.М.Г.Льо Клезио Пясъчен човек-Жан Жубер В омаята на преображението-Стефан Цвайг В разговор с себе си-Стъдс Търкъл Твоята зора-Олес Гончар Вашингтон, окръг Колумбия-Гор Видал Богата жена-Джорджия Рей Птиците умират сами-Колийн Маккълоу Двете люлки-Емил Ришбург Чериса-Джесика Сен Клер-продадена Брулени хълмове-Емили Бронте Джейн Еър-Шарлот Бронте Не без дъщеря ми-Бети Махмуди и Уилям Хофър Индиана-Жорж Санд Чучулигата-Решат Нури Дървото на Магдалена-Армин Мюлер Празнична утрин-Бурхан Арпад Първа бригада-Карел Чапек Страданията на младия Вертер Джони грабна пушката-Долтън Тръмбо Дивият петел-Мишел Турние Големият воден скитник-Ота Павел Ако Бийл стрийд можеше да говори-Джеймз Болдуин Крамър срещу крамър-Ейвъри Кормън Начервени устни-Мануел Пуиг Мрак и мед-Джовани Арпино Великото никога-Елза Триоле Буквар-Гофредо Паризе Стари истории в нова редакция-Лу Сюн Исландски истории-Оулафур Йоухан Сигурдсон Диханието-Томас Бернхард Смъртта на един пчелар-Ларш Густафсон Братя Лаутензак-Лион Фойхтвангер Жерави-Яшар Кемал Годината на синята мишка-Сенгийн Ердене С Розарка-Винцент Шикула Очите на планината-Алфредо Гравина Левачката-Петер Хандке Бог да ви поживи, мистър Роузуотър-Курт Вонигът Хатънголска балада-Абиш Кекилбаев Двоен кръг-Ендре Илейш Монолози-Юхан Смуул Теория на заплахата Посвещението-Бото Щраус Принцеса Дьо Клев-Мадам дьо Лафайет Загасената лампа-Нго Тат То Цигански барон-Мор Йокаи Полярният залив-Вадим Кожевников Бронзовата роза-Едвин Янсон На белия камък-Анатол Франс Моята приятелка кукумявката-Хосе Мурильо Портрет на шункин—Джуничиро Танидзаки Господин Фон О . Хилде слугинята-Гюнтер Рюкер Върхов час-Йежи Ставински Откраднатият куфар-Херман Хесе Самотен ездач-Божидар Томов Презгранично пътуване. Изчезналата миниатюра-Ерих Кестнер Честна измама-Туве Янсон Лошото време-Пол Гимар Моля,не стреляйте по дърветата-Патриша Хайсмит Пеещи бутилчици-Робер Сабатие Смъртта на Декарт-Дейвид Бозуърт Юнашка дреха-Емил Елмазов Шивачът от улица Занаятчийска-Джузепе Бонавири Какаду-Патрик Уайт Секиразада или зимата на горските хора-Едвард Стахура От ловджийската чанта-Рудо Мориц Изчезналият свят-Йозеф Аугуста Щъркел през октомври-Любен Петков Градината на боговете-Джералд Даръл Моето семейство и други животни-Джералд Даръл-продадена Пияната гора. Шепнещата земя-Джералд Даръл Диви кинозвезди-Дералд Даръл Птици,животни и роднини-Джералд Даръл Чудеса и тайни-Васил Георгиев Бодливата роза-Николай Хайтов Смълчана пролет-Рейчъл Карсън Сану,Батуре!-Петър Берон Стряха-Славчо Донков Моите верни приятели-Петър Стъпов Яков и дявола-Андрей Гуляшки Улица Петропавловска-Ст.Ц. Даскалов Нож в мастилото-Васил Гаджанов Сватба-Георгий Баженов Магазин за часовници-Владимир Башев Да възседнеш глиган-Николай Хайтов Богат, Беден-Ъруин Шоу Късно Летуване-Боян Болгар Сага за Форсаитови-Джон Голзуърди Уморените коне ги убиват, нали?-Хорас Маккой От две до пет-Корней Чуковски Лондонски противоречия-Ст.Ц.Даскалов Динамит!!!-Михаил Булгаков Сбъднати мечти-Елизабет Адлър Листопад-Решат Нури Гюнтекин Нечто чудесное-Джудит Макнот Горещо утро-Сандра Браун Господарката-Клер Лоримър Брегът на тъмната вода-Нора Робъртс Благодетелите или благотворителната мафия-Елс Де Хрун Тайните на четвъртите в света-Георги Атанасов Поредици от списание журнал за жената Повелителят на конете-Николас Евънс Една нощ в Ориент Експрес-Вероника Хенри-колекция лято-2 Вещицата-Кристина Дод-исторически любовни романи-3 Световни бестселъри Приятелство от пандиза-Оливия Голдсмит-1 Много гот-Кармен Рийд-2 Цената на мълчанието-Айлийн Гоудж-3 Добър в леглото-Дженифър Уайнър-4 Още си секси парче-Индия Найт-5 Мъжът, момчето-Тони Парсънс-7 Сцена на любовта-Джудит Майкъл-8 Да омъжим мама-Оливия Голдсмит-10 Световни бестселъри Връзки в Ел Ей-Джаки Колинс-1 Момент на лудост-Уна- Мери Паркър-2 Мемоарите на една гейша-Артър Голдън-3-продадена Куриерът трябва да умре-Тами Хоуг-4 Съседката-Барбара Делински-5 Чуждото е по- сладко-Адел Паркс-6 Рецепта за живот-Ники Пелегрино-8 Световни бестселъри Някъде в рим-Ники Пелегрино-2 Поредица страсти-6 бр. Пени Винченци: Порочни удоволствия Скандали в Холивуд Почти престъпление Ангели няма Нещо опасно Изкушение Тара-Лесли Пиърс Най-големите лъжи в историята Сексът и градът-Кандис Бушнел Лъки-Джаки Колинс Замъкът на Маслините-Фредерик Ебрар Страсти-Марио Катани Д-р Куин, Лечителката-Дороти Лодън Д-р Куин,Лечителката(Между два свята)-Дороти Лодън Д-р Куин,Лечителката(Когато сърцето говори)-Дороти Лодън Фортуната и Хасинта-1и2 том-Бенито Перес Галдос Шатовалон(Богатството на Берг)-Елиан Рош Нимфата от Капдьой, Магали, Изгнаницата-Марион Дели Всички реки текат-Нанси Кейто Модна къща Елиът-Джийн Марш Модна къща Елиът(През войната)-Джийн Марш Есмералда-Делиа Фиало Болница на Края на града Блейз-Сюзън Джонсън Зимна Венеция-Еманюел Роблес Тъй завърши нашата нощ-Дафни дю Морие Прегърни ме силно-Брийн Джилбърт Магия за обич-Луиз Ърдрич Монахинята-Дени Дидро Любовникът на Лейди Чатърли-Д.Х.Лорънс Завръщане в рая-1,2,3,4 -Розалинд Майлс Джулия-Стева Казаки Мудиани Любов и Сълзи-Оливия Уедсли Трагедия и опиянение в любовта-1,2-Пиер Декурсел Принцеса Тюркоаз-Мириям Хари Касандра-1,2-Делия Фиальо Съпруг по поръчка-Макс дьо Името на розата-Умберто Еко-продадена Просяк,Крадец-Уруин Шоу Нуждая се от любов-Клаус Кински Човекът,който много обичаше литературата-Гурам Дочанашвили Синьо и зелено-Юрий Казаков Ида започнем от начало,От себеси не си отивай-Недялко Йорданов Кеворк проговаря Жив съм,ваш съм-Георги Калоянчев Нещо като автобиография-А.Айнщайн Томас Едисон-Л.Д.Белкинд Животът на Леонардо Да Винчи-Джорджо Вазари Алберт Швайцер-Б.М.Носик Галилео Галилей-Ерих Шьонебек Ввлики Откриватели Велики Еретици-А.Варшавски и К.Поничева Разкази за ненужните открития-В.Д.Пекелис Събеседник по желание-Кеворк Кеворкян 15 срещи- Кеворк Кеворкян

16.06|22:11

0
Вашата бременност седмица след седмица

www.olx.bg 10 София

Книгата е полезна за бременни.

16.06|22:11

0
Макроикономика и Микроикономика

www.olx.bg 19 София

Учебници по Макроикономика и Микро икономика. Продават се и поотделно.

16.06|22:11

0
Колекция списание Наука и Техника

bazar.bg 250 София

Продавам колекция от около 120 запазени списания Наука и техника (2002-2010) Цената е за всички списания.

16.06|20:50

0
MY DIARY

bazar.bg 2

Цената е за брой

16.06|20:50

0
Ловецът на елени

bazar.bg 1 София

Джеймс Фенимор Купър "Ловецът на елени" 1 лв./изд.1977г.,отчислена от библиотека,не е в добро състояние,става за четене/.

16.06|20:50

0
Томас Ман "Новели"

bazar.bg 1 София

Томас Ман "Новели" - 1 лв./изд.1964г.,отчислена от библиотека/.

16.06|20:50

0
ВЕЛИКИ БЪЛГАРИ ДОБРИ ЧИНТУЛОВ 1936

bazar.bg 15

Продавам книга на НИКОЛА НИКИТОВЪ

16.06|20:50

0
Българско Възраждане. Идеи, личности, събития Том. 4

lot.bg За сметка на купувача

Българско Възраждане. Идеи, личности, събития Том. 4 Година на издаване: 2002 Страници: 400 Корици: меки Състояние: ОТЛИЧНО! ЧИСТО НОВА!

16.06|19:42

0
„ Помни тяхното детство”

bazar.bg 050 София

„ Помни тяхното детство”, очерци за деца и юноши, загинали в антифашистката борба”, изд. Нар. младеж, 1969, цена: 0,50 лв.

16.06|19:26

0
Астрология Линда Гудман

bazar.bg 10

Астрология Линда Гудман Партньорски хороскоп Отлична

16.06|19:25

0
ИНДЖЕ ВОЙВОДА - БЪЛГАРСКИТЕ ВОЙВОДИ

bazar.bg 20

Продавам комикс

16.06|19:25

0
LAROUSSE: ИТАЛИАНСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК. “ХЕРМЕС“

bazar.bg 10 София

Италианско-български речник Larousse с твърди корици.

16.06|19:25

0
Новия завет

bazar.bg 2 София

1. Новия завет в червено - 2 лв. 2. Новия завет , псалми / синя корица / - 2 лв. 3. Новия завет /синя корица с кръст / - 2 лв. 4. Новия завет /синя корица , джобен вариант 9/12 см./ - 1 лв. 5. Новия завет /бяла корица , джобен вариант 9/12 см./ - 1 лв.

16.06|19:25

0
"Задна река - Грмаjте: средновековна некропола", автор Лилjана Кепеска

bazar.bg 25 София

Пълна публикация на средновековния некропол от X-XII в. в Македония.

16.06|19:25

0
Тестове

bazar.bg 7 Ямбол

Тестове по история и цивилизация. Подходящи за зрелостници, които ще се явяват на матура.

16.06|19:25

0
Книги за медицина: „Акушерство“ – проф. д-р Илия Щъркалев

www.olx.bg 16 София

ОПИСАНИЕ: Книги за медицина: „Акушерство“ – проф. д-р Илия Щъркалев и проф. д-р Ламбри Ламбрев Авторски колектив: проф. д-р Илия Щъркалев и проф. д-р Ламбри Ламбрев Издателство: Медицина и физкултура – София, 1971 год. Страници: 653 стр. в твърди корици, съдържа множество илюстрации, таблици, схеми и снимки Външен и вътрешен вид: много добро състояние Наличност: 1 бр. Тираж от 5050 бр.

16.06|19:24
  • >> Следващото