търсене книги и списания при поискване "Продавам роман" в града Русе

0
Стар роман

bazar.bg 10 Русе

Стар роман с твърди корици добре запазен .Прегледайте и другите ми обяви

23.01|19:53

0
Продавам

www.olx.bg 3 Русе

Актуален Закон за изпълнение на наказанията.

19.02|00:53

0
Продавам 6 книжки за компютри

www.olx.bg 3 Русе

Продавам шестте книжки от снимките.От поредицата "Микрокомпютърна техника за всички"-книжки 2,6,7 и 11 и"Персонален компютър Правец 82- 2бр.Книжките са в отлично състояние. Цена 5лв. за брой.Намират се в Русе. Добавям още три книжки. При повече от една книжка 3лв./бр. Добавям още две: "Програмиране Турбо Паскал" "Програмиране за микропроцесори" Ендрю Колин

26.01|07:47

0
Продавам учебници/книги

www.olx.bg 4 Русе

Продавам следните учебници: "Бизнес Славова-ПРОДАДЕНА "Корпоративно финансиране и Корпоративен растеж"-Надежда Николова-4лв. "Трудова мотивация"-Марин Паунов-4лв. Намират се в Русе.

02.02|23:53

0
Продавам МАГНАТИТЕ,Алекс Капус

www.olx.bg 490 Русе

продавам книга-МАГНАТИТЕ,Алекс Капус.Купих я,прочетох  я и много я харесах.Много е запазена,чела съм я само аз веднъж 888 - Покажи -

11.01|12:36

0
Продавам книги по МАТЕМАТИКА и програмиране

www.olx.bg 3 Русе

1. Начала анализа в наглядном изложении – А.А.Леваков, Н.В. Пыжкова, Л.П.Черенкова – Минск „Вышейшая школа“ 1982 2. Варианты экзаменационн ых заданий по математике - М.И.Ядренко, А.Я.Дороговцев – Киев, 1983 3. Элементарная математика , решение задач – В.М.Алексеев - Киев, 1983 4. Сборник задач по математике для поступающих в вузы – А.И.Прилепко – Москва 1982 5. Олимпиада по математика за средношколци 1982г. София 6. Алгебрические уравнения произвольн ых степеней – А.Г.Курош – Москва 1983 7. Математика без формули Част първа - Юрий Пухначев, Ю.Попов – София, техника, 1982 8. Математически олимпиади Част 2 Стоян Будуров Димо Серафимов Народна просвета 1978 9. Ръководство за работа с ДОС/ЕС ЕИМ в ГУИЦ на ВМЕИ „Ленин“ София 1984 10. Неравенства – П.П. Коровкин Москва 1983 11. Задачи вступительн ых экзаменов по математике Ю.В.Нестеренко, С.Н.Олехник, М.К.Потапов -Москва 1983 12. Сборник конкурсн ых задач по математике с решениями В.С. Кущенко – Ленинград 1967 13. Основн ые математические формул ы - В.Т.Воднев, А.Ф.Наумович, Н.Ф.Наумович – Минск 1980 14. Сборник вопросов и задач по общей физике И.В.Савельев Москва 1982 15. Математический анализ для школьников , Л.С.Понтрягин Москва 1983 16. Задачи студенческих олимпиад по математике В.А.Садовничий, А.С.Подколзин Москва 1978 17. Решения уравнений в целых числах - А.О.Гельфонд - Москва 1983 18. Сборник заданий по высшей математике Л.А.Кузнецов – Москва 1983 19. Задачи по математике алгебра и анализ - М.И.Башмаков,Б.М.Беккер, В.М.Гольховой Москва – 1982 20. Задачник - Я.С.Бугров, С.М.Никольский – Москва 1982 21. Курс высшей математики для техникумов Н.П.Тарасов Москва 1954 22. Международные математические олимпиады - Елена Морозова, Иван Петраков, Валентин Скворцов Москва 1976 24.„Задачи по алгебра сборник от 7 до 12 клас“ К. Коларов, Петков и др. Изд. Интеграл Добрич 1995г. брой страници 284 25.„Сборник от задачи по геометрия 7-10 клас“ Коста Коларов Величко Михайлов Петко Арнаудов Христо Лесов Уляна Баталска Изд. Народна просвета София 1989 стр.152 26."Элементы линейной алгебры" Минск Вышейшая школа 1977 Апатенок Р.Ф. стр.255 27."Пособие по математике для поступающих в ВУЗы" Кутасов А.Д. , Т.С. Пиголкина, В.И.Чехлов, Т.Х.Яковлева Изд. Наука 1981 стр.607 28."Задачи за подготовка за математически олимпиади" Г.Паскалев Пл.Пенчев Изд. Народна просвета София 1983 стр.207 29."Сборник от задачи по висша математика Трета част" Е.Божоров А.Генов Изд. Техника София 1979 стр.303 30."Сборник задачи по алгебра за 9, 10, 11 клас" В.Цървенков П.Стамболов Изд.Народна просвета София 1978 стр.264 31."Сборник задачи по алгебра за 9, 10, 11 клас" В.Цървенков П. Стамболов Изд.Народна просвета София 1978 стр.264 32."Сборник задачи по алгебра за 9 – 11 клас на общообразователните трудово-политехнически училища" В.Цървенков П.Стамболов и др. Изд. Народна просвета стр. 212 (има някои надраскани страници) 33."Сборник задач по алгебре" Часть II для 8-10 классов средней школы Ирина Добржицка Михаил Добржицки П.А. Ларичев УЧПЕДГИЗ 1962г. Москва стр.223 34."Сборник от задачи Алгебра 8 клас" Светлозар Дойчев Регалия 6, 1994 стр.160 35.„Въведение в кибернетиката“ С.Цонков Г.Сапунджиев ДИ Техника 1983 стр.92 36. П.Ангелов Тодоров Техническо чертане и стандартизация Изд. Техника София 1982 стр.164 (изцапани няколко страници долу, без да пречи на четимостта) 37.„Електронно-изчислителна техника“ Учебник за II и III степен на ЕСПУ Васил Димитров Людмил Даковски Павел Мартинов Изд.Техника София 1983 стр.88

23.12|12:04