търсене книги и списания при поискване "Техническа литература - лот 7" в града София

0
8 бр.стара техническа литература

www.olx.bg 3 София

Продавам стара техническа литература от 70-80 г налична на 2 те снимки-8 бр за 30 лв всички Поотделно цена по споразумение 2 христоматия по литература от 1964 г-15 лв

27.04|09:15

1
Техническа и железопътна литература

www.olx.bg 5 София

Голям брой технически книги на български и руски език, предимно транспорт и машиностроене. Не мога да ги кача всичките, а само свързаните с железопътния транспорт. Пишете ми и добавете имейла си, за да мога да ви прикача списъка. - т Агоп Мелконян – „Влакове” – 1985 г. – 4 - т „Паспортни характеристики на локомотивите от серия 10.00” - 1958 г. – 3 - т „Клапаново пароразпределение „Ленц” и шибър „Трофимов” – 1959 г. – 3 - т Генади Колев – „Отопление на локомотивите с мазут” – 1962 г. – 2 - т Н. Филчев и кол. – „Ръководство за локомотивния машинист” – 1961 г. – 5 - т Н. Коврижкин – „Технический контроль за расходом топлива на паровозах” – 1952 г. – 2 - т Е. Рачковский; С. Дробязко – „Экономия топлива на паровозе” – 1951 г. – 2 - т В. Гончаров; Л. Мурзин – „Топливо, смазка, вода” – 1966 г. – 4 - т „Годишник на Научноизследователския институт за техноложки изследвания на горивата” – 1959 г. – 4 - т „Годишник на Научноизследователския институт по транспорта” – кн. 4 – 1959 г. – 4 - т „Исследование двигателей, электрических машин и динамической устойчивости тепловозов”, под ред. на Н. Фуфрянский – 1958 г. – 4 - т „Исследование и усовершенствование узлов тепловозов” – 1960 г. – 4 - т Ю. Гончаров и кол. – „Управление тепловозом и его обслуживание” – 1966 г. – 4 - т „Тепловозное хозяйство”, под ред. на П. Крюгер – 1972 г. – 5 - т „Справочник по ремонту тепловозов” – 1976 г. – 4 - т К. Шишкин и кол. – „Тепловоз ТЭ3” – 1961 г. – 5 - т Э. Заварский; Е. Бабин – „Устранение неисправностей тепловоза ТЭ3” – 1966 г. – 2 - т Н. Болдов; А. Степанов – „Теплоэлектрический подвижной состав” – 1968 г. – 5 - т А. Зорохович и кол. – „Основы электроники для локомотивных бригад” – 1972 г. – 4 - т В. Калинин; Н. Михайлов – „Электроподвижной состав железных дорог” – 1964 г. – 5 - т Horst Obermayer – “Taschenbuch deutsche triebwagen” – 1986 г. – 5 - т Horst Obermayer – “Taschenbuch deutsche guterwagen. Deutsche bundesbahn” – 1989 г. – 5 - т Н. Волков; Н. Родзевич – „Подшипники качения колесных пар вагонов и локомотивов” – 1972 г. – 4 - т „Вагоны”, под ред. на Л. Шадур – 1973 г. – 5 - т „Вагоны”, под ред. на Л. Кузьмич – 1978 г. – 5 - т. И. Скиба – „Вагоны” – 1973 г. – 4 - т. И. Скиба – „Организация и планирование производства на вагоноремонтных предприятиях” – 1972 г. – 4 - т Р. Шибер; Г. Круглый – „Устройство и ремонт вагонов” – 1963 г. – 4 - т С. Вершинский и кол. – „Динамика вагона” – 1972 г. – 4 - т Н. Кащеев и кол. – „Справочник по сооружениям и оборудованию вагонного хозяйства” – 1962 г. – 4 - т С. Гайдаров; С. Тасев – „Железопътни вагони и влакови спирачки” – 1980 г.; 1988 г. – 5 - т С. Тасев; Г. Цанев – „Спирачки на локомотивите” – 1983 г. – 6 - т „Новая автотормозная техника” – 1973 г. – 1 - т Ц. Симеонов; И. Илиев – „Автоматични влакови спирачки” – 1968 г. – 5 - т В. Крылов – „Тормоза локомотивов” – 1960 г. – 5 - т В. Крылов и кол. – „Справочник по тормозам” – 1965 г.; 1975 г. – 5 - т В. Крылов и кол. – „Автоматические тормоза” – 1973 г. – 7 - т В. Крылов и кол. – „Тормоза подвижного состава” – 1980 г. – 7 - т Е. Клыков; В. Крылов – „Воздухораспределители тормозов железнодорожного подвижного состава” – 1976 г. – 5 - т А. Ножевников и кол. – „Контрольные пункты автотормозов и компрессорные установки” – 1973 г. – 4 - т „Дефектоскопия деталей локомотивов и вагонов” – 1974 г. – 4 - т „Дефектоскопия деталей роликовых подшипников” – 1975 г. – 1 - т „Инструкция за освидетелствуване, ремонт и комплектуване на колоосите на нормални и теснопътни локомотиви, тендери, мотриси, дизелмотривни влакове и електрически моторвагонни секции” – 1969 г. – 3 - т „Устройство, ремонт и обслужване на смукателните инжектори система Фридман” – 1965 г. – 3 - т Д. Деянов; Г. Томов – „Парен котел „Клайтон” тип Ro 1650” – 1968 г. – 3 - т К. Барсуков – „Оздоровление железнодорожного зелемяного полотна” – 1938 г. – 8 - т В. Чиркин и кол. – „Пассажирские монорельсовые дороги” – 1969 г. – 4 - т В. Бубнов – „Электромеханические устройства автоматики и телепеханики на железнодорожном транспорте” – 1970 г. – 3 - т А. Бартоновский и кол. – „Транспортная связь” – 1970 г. – 3 - т „Техническая эксплуатация железных дорог”, под ред. на Н. Павловский – 1975 г. – 5 - т Ф. Кочнев – „Повышения скоростей движения пассажирских поездов” – 1970 г. – 3 - т Г. Москвин – „Эксплуатация железодорожного водоснабжения” – 1966 г. – 4 - т М. Христов; Д. Церовски; Г. Грозев – „Пътнически превози по железниците” – 1965 г. – 5 - т „Железные дороги. Общий курс”, под ред. на М. Филиппов – 1968 г. – 5 - т „Железнодорожный транспорт” – том 9 – 1977 г. – 4 - т „Пособие теплоэнергетику железнодорожного транспорта”, под ред. на В. Молярчук – 1973 г. – 4 - т М. Линьков; Н. Бирюков – „Планирование труда на железнодорожном транспорте” – 1970 г. – 4 - т А. Квицинский и кол. – „Экономическое обоснование мероприятий по улучшению эксплуатационной работы железных дорог” – 1971 г. – 4 - т „Икономика на транспорта” – 1964 г. – 3 - т Т. Барбов; И. Трифонов – „Производителност на труда в железопътния транспорт” – 1966 г. – 5 - т Т. Барбов; С. Иванов – „Модернизация и интензификация на железопътния транспорт” – 1967 г. – 1 - т „Техническият прогрес в железопътния транспорт” – т. 1-2 – 1964 г. – 7 - т „Прогрессивная технология эксплуатационной работы железных дорог” – 1970 г. – 3 - т K. Immonen – “Valtionrautatiet 1862 – 1962” – 1961 г. – 10 - т А. Змеев; Н. Ковалев – „Железнодорожный подвижной состав. Производство и внешняя торговля капиталистических стран” – 1962 г. – 3 - т „Железнодорожный транспорт за рубежом” – 1976 г. – 2 - т А. Джонев; В. Величков – „Проблеми на локомотивното стопанство и ефективността на железопътния транспорт” – 1968 г. – 1 - т С. Цанков – „Ролята на железопътния транспорт за повишаване ефективността на народното стопанство” – 1968 г. – 1 - т Е. Изралимский-Марут – „Организация движения на зарубежных дорогах” – 1964 г. – 3 - т И. Глузман и кол. – „Управляющие вычислительные машины и программирование на железодорожном транспорте” – 1971 г. – 3 - т И. Грунтов и кол. – „Электронные вычислительные машины и их применение на транспорте” – 1971 г. – 3 - т А. Петров – „Эксплуатация железных дорог с применением электронной вычислительной техники” – 1969 г. – 4 - т „Справочник эксплуатационника”, под ред. на Н. Гундобин – 1971 г. – 5 - т „Выбор участков и способов организации работы локомотивных бригад” – 1974 г. – 1 - т „Устав на железниците в НРБългария” – 1979 г. – 8 - т „Правилник за движение на влаковете и маневрената работа в железниците (ПДВ)” – 1991 г. – 5 - т „Инструкция за сигнализация на железниците в България (ИС)” – 1991 г. – 5 - т „Материали от всесъюзното съвещание на работниците от железопътния транспорт на СССР” – 1962 г. – 2 - т сп. „Экспресс-информация” – 1967 г – бр. 10, 12, 13, 18, 21, 27, 37, 40, 43, 44 – 10 - т ЦНИИТЭИ МПС СССР – „Ремонт подвижного состава” – вып. 3, 4 – 1976 г. – 2 - т ЦНИИТЭИ МПС СССР – „Локомотивы и локомотивное хозяйство” – вып. 5, 6 – 1976 г. – 2 - т ЦНИИТЭИ МПС СССР – „Безопасность движения на железных дорогах” – вып. 3 – 1976 г. – 1 - т Димитър Деянов – „Георги Филипов – главният директор от машинната служба” – 2006 г. – 7 - т Георги Пашев – „От Цариград до Белово” – 1965 г. – 5 - т „100 години локомотивно депо „Васил Марков” – София. Пътят от парата към съвременните локомотиви” – 1988 г. – 1 - т „Французско-русский железнодорожный словарь” – 1966 г. – 8 т „Русско – болгарский политехнический словарь” – 1964 г. – 15 - к Н. Бендерев; И. Димитров – „Технически руско – български речник” – 1947 г. – 5 - т „Немецко – русский технический словарь” – 1966 г. – 20 - с „Японско – русский научно-технический йероглифический словарь” – 1 т. – 1984 г. – 25 - к „Кратък английско – български технически речник” – 1971 г. – 13 - с С. Семерджиев; П. Пеев; С. Данчев - „Английско – български машиностроителен речник” – 1970 г. – 15 - т „Немецко – русский словарь по двигателям внутреннего сгорания и газотурбинным установкам” – 1961 г. – 8 - т М. Минев – „Аеропланът. Устройство на самолета” – 1934 г. – 10 - т А. Вълев; Л. Хлебаров – „Теория и конструиране на двигателите с вътрешно горене” – 1966 г. – 6 - т Борис Попов – „Конструиране и изчисляване на двигатели с вътрешно горене” – 1963 г. – 6 - т К. Бояджиев и кол. – „Конструкция, проектиране и изчисляване на ДВГ” – 1981 г. – 8 - т К. Бояджиев – „Лабораторни упражнения по двигатели с вътрешно горене” – 1963 г. – 4 - т Херберт Тийл – „От викингската лодка до кораба на подводни крила” /Сборник от чертежи за изработване на корабни модели/ - 1973 г. – 15 - т Иван Калфов – „Технически наръчник” – 1921 г. – 10

26.03|15:30

0
Висша математика, Физика, Техническа литература

bazar.bg 8 София

При поискване, ще изпратя снимка със съдържание. При интерес към повече от едно заглавие - коментар на цената. 1. Механизми гъвкави елементи - на руски език. Издание 1984 г., страници - 112 Цена - 2 лв. 2. Ръководство за решаване на курсови задачи по взаимозаменяемост - Яръмов, Йорданов, Консулова Издание 1999 г., страници - 73 Цена - 3 лв. 3. Електротехника - на руски език Твърди корици, много добро, запазено състояние. Издание 1966 г., страници - 611. Цена - 15 лв. 4. Учебник по физика / Милко Борисов Голям учебник по физика за техникуми и университети - 509 стр.Запазено състояние, без липсващи страници. Цена - 14 лв. 5. Статистика Меки корици, много добро, запазено състояние. Цена - 2 лв. 6. Български олимпиади по математика / П. Кендеров и Й.Табов Твърди корици, много добре запазена книга, "Народна просвета" 1990 г., страници - 220. Цена - 7 лв. 7. Математически олимпиади / Ст. Будуров Твърди корици, много добро, запазено състояние. "Народна просвета" 1972 г., страница - 531. Цена - 15 лв. 8. Сборник от задачи по математика за кандидат-студенти. Авторски колектив, вкл. Боян Петканчин. "Наука и изкуство" 1978 г., страници - 546. Цена - 15 лв. 9. Сборник от задачи по математика / Петканчин, Манолов, Мартинов, Петров. Страници - 423. Твърди корици, "Наука и изкуство" 1965 г. Цена - 15лв. 10. Ръководство за решаване на задачи по математика / Костадин Петров. Сборник от задачи за ученици от 6 до11 клас - кандидат-студенти. Аритметика, Алгебра, Тригонометрия. Твърди корици, много добре запазено тяло. "Народна просвета" 1972 г. Страници - 496. Цена - 18 лв. 11. Линейна алгебра / Дочев и Димитров Твърди корици, много добро състояние. "Наука и изкуство"1977 г. Страници - 279. Цена - 10 лв. 12. Висша математика Част 5. Твърди корици, много добро състояние, страници - 388. Издателство "Техник" 1974 г. Цена - 7 лв. 13. Диференциална геометрия / Боян Петканчин Твърди корици, много добро състояние, без липсващи страници. "Наука и изкуство"1964 г. Страници - 797. Цена - 30 лв. 14. Теория на вероятностите - Апостол Обретенов Твърди корици, много добро състояние. "Наука и изкуство" 1974 г. Страници - 302. Цена - 8 лв. 15. Задачи по вероятности / Миразчийски Меки корици, много добро състояние.Издание"Народна просвета" 1979 г. Страници - 142. Цена - 5 лв. 16. Функции - методическо ръководство за кандидат-студенти и учители. / Момчилова и Момчева Меки корици, много добро състояние. Издание "Знание и сила". Страници - 110. Цена - 5 лв. 17. Задачи по полиноми / Давидов Меки корици, много добро състояние. "Народна просвета" 1988 г . Страници - 135. Цена - 5 лв. 18. Математическо програмиране / Атанасов, Бонев, Петров Меки корици, отлично състояние. Издание "Варна" 1993 г. Страници - 250. Цена -8 лв. 19. Векторно смятане / Луи Бранд Меки корици, много добро състояние. "Наука и изкуство" 1969 г. Страници - 306. Цена - 10 лв. 20. Вектори и преоразувания в равнината Издание "София" 1975, меки корици, страници - 145. Цена - 5 лв.

15.05|09:23

1
Машиностроителна техническа литература машинни елементи и др.

bazar.bg 10 София

механизми в съвременната техника - артоболевски - 5 тома 40л и разполагам с почти всички основни помагала за машинен инженер- ако Ви интересува изпратете запитване При лично предаване е възможен коментар на цената.

10.04|16:14

0
Руска техническа литература. Устройсто и технология сборки часов.

www.olx.bg 35 София

Руска техническа литература. Устройсто и технология сборки часов. Методи на плащане: наложен платеж.PayPal.com. Доставката се извършва с куриерска фирма Еконт.

19.04|12:53

0
Техническа механика

bazar.bg 8 София

Автор: Христо Христов, Георги Димчев, Крум ЗахариевИздателство: Техника Издаденa: 1993г. Страници: 215 Корици: Меки

18.05|23:33

0
Литература

www.olx.bg 8 София

Като чисто нова е ,а и много помогна на мойто дете

11.05|07:43

0
Старобългарска литература

www.olx.bg 10 София

Книга "Старобългарска литература" на Донка Петканова

11.04|09:16

0
Литература за 12 клас

www.olx.bg 6 София

На издателство Булвест 2000.

03.05|01:47

0
Детска литература

www.olx.bg 20 София

Ученически издания:общата цена е 20 лв,по отделно по договаряне

06.05|19:00

0
Художествена литература

bazar.bg 1 София

Тайните на Лили Иванова - Марин Петров изчерпан тираж 6.00 лв. Щамът Андромеда от Майкъл Крайтън - 1.00 лв. Вирусът Конго от Марта Стърн - 1.00 лв. Фонтомас от Пиер Субестр и Марсел Ален - 1.00 лв. Царството на хаоса от Роджър Зелазни - 1.00 лв. Конън варваринът от Робърт Хауърд - 1.00 лв. Книг Конг от Едгал Уолес - 1.00 лв. Ако се купят заедно шестте книги са на цена 5.00 лв. (вместо 6.00 лв.) Тайните за мъжа, които всяка жена трябва да знае от Барабара Де Анджелис - 1.00 лв. Безумна всеотдайност от Колийн Маккълоу - 1.00 лв. Колибата край езерото Макс Дьо Воази - 1.00 лв. Неравен брак от Марион Дели - 1.00 лв. Сама в живота от Марион Дели - 1.00 лв. Ако се купят петте цената е 4.00 лв. (вместо 5.00 лв.) Хищникът от "Капитал" Иво Прокопиев - 2.00 лв. Газовия барон Сашо Дончев - 2.00 лв. Капиталистите на комунистическата държавна сигурност - Колектив 3.00 лв. Държавата "Капитал" ограби България, открадна бъдещето ни - Колектив 3.00 лв. Крадци на демокрация. Те ограбиха България! - Колектив 2.00 лв. Ако се вземат петте книги обща цена 10.00 лв. 100-те най-влиятелни евреи на всички времена от Майкъл Шапиро 6.00 лв. Микрокомпютърна техника за всички (ретро инфо за Правец 82) - трите книги са по 2.00 лв. всяка. Ако се закупят и трите са общо - 5.00 лв.

07.05|20:25

0
Продавам компютърна литература

www.olx.bg 10 София

Продава компютърна литература за уеб програмиране Книгите са използвани, но без следи от употреба.

16.04|12:23

0
Книги съвременна литература

www.olx.bg 8 София

"Хотел Хонолулу" на Пол Теру, изд Фама 2009 - 8 лв. "Толкова много време" на Франк Госен, изд Ентусиаст 2011 - 6 лв. "Прегръдката" на Мартин Гюлих, изд Леге 2008 - 5 лв. "Адските машини за желания на Доктор Хофман" на Анджела Картът, изд. Леге 2010 - 10 лв. "Дон Жуан де ла Манча" на Роберт Менасе, изд Леге 2009- 8лв. Книгите са закупувани нови и са изключително запазени. При покупка на всики заедно - 30 лв.

16.04|12:23

0
Лот книги художествена литература

bazar.bg 50 София

Продавам лот книги художествена литература 156бр.Книгите са в много добро състояние.Цената е за всички заедно.

19.04|09:59

0
Христоматия по литература за 9 клас

bazar.bg 080 София

Христоматия по литература за 9 клас Издателство: "Булвест 2000", 2001 г. Цена: 0,80 лв.

26.05|07:21

0
Литература за 11ти клас

bazar.bg 5 София

В отлично състояние

04.03|16:28

0
Художествена литература (фантастика и др.)

www.olx.bg 2 София

Изпращам с Еконт или лично предаване на метростанция Сливница Триология - фантастика: Вселените на гравитацията - 10лв общо (чисто нови) 1. Вчера - С. П. Сомтоу 2. Арморика - С. П. Сомтоу 3. Реката - С. П. Сомтоу Летище - Артър Хейли - 3лв Пътя на слепците - Лудвик Соучек - 2лв Черният облак - Фред Хойл - 2лв Хиперболоидът на инженер Гарин - Алексей Толстой - 2лв Другарска трапеза - Ервин Фишер - 2лв Великото никога - Елза Триоле - 2лв Смъртта на Декарт - Дейвид Бозуърт - 2лв Изгубената чест на Катарина Блум - Хайнрих Бьол - 2лв Йени - Сигрид Унсет - 2лв Йени - Сигрид Унсет - 2лв Жълтата роза - Мор Йокаи - 2лв Карюха - Михаил Алексеев - 2лв Вечери в Антимовския хан - Йордан Йовков - 3лв Чифликът край границата - Йордан Йовков - 3лв Нощем с белите коне - Павел Вежинов - 4лв Ад - Данте Алигиери - 2лв Капитанската дъщеря - А. С. Пушкин - 3лв Екранът - арена на мнения и съдби - Олга Маркова - 2лв Елвис Пресли - Волфганг Тилгнер - 4лв Жюжюб - Жюлиет Греко - 3лв Моят живот и моите успехи - Марио дел Монако - 3лв Аплодисменти - Людмила Гурченко - 3лв Живота ми вземете без остатък... - Марлене Дитрих - 3лв Разходка по езерото - Валтер Матиас Дигелман - 3лв Танцът на Шива - Анастас Стоянов - 3лв Батман - Крейг Шоу Гарднър - 2лв ПРОДАДЕНА Празник в Бояна - Стоян Загорчинов - 3лв Сатурнов кръг - Боян Биолчев - 3лв Чайка - Николай Бирюков - 4лв Повест за Зоя и Шура - Любов Космодеянская - 3лв Мемоарите на един млад човек - Зигмунд Скуин - 3лв Дървото на греха - Дико Фучеджиев (твърди корици) - 4лв Чифлик в степта - Валентин Катаев - 3лв Недовършеният портрет - Ал. Чаковски - 3лв Хроника на едно царуване - Иван Йовков (твърди корици) - 5лв Голямата надежда - Камен Калчев - 4лв Игра - Юрий Бондарев - 3лв Беженарите - Петър Труфкин (твърди корици) - 4лв Залезът на морските вълци - Никола Радев (твърди корици) - 2лв При потомците на викингите - Иво Божков - 3лв Годеници на смъртта - Венцеслав Начев - 2лв В неделя рано билки брала - Олга Кобилянска - 2лв (на корицата има скъсано) В омаята на преображението - Стефан Цвайг - 3лв Да избягаш от сянката си - Ахто Леви - 3лв Чужда кръв - Атанас Коилов - 2лв Заобикаляйте по пътищата прегазените котки и кучета - Аркадий и Георгий Вайгнер - 2лв Смъртта е занимание самотно - Рей Бредбъри - 4лв И ако утре умра - Л. Р. Ногерас. Четвъртият кръг - Г. Р. Ривера, Л. Р. Ногерас - 3лв Неуловимият - Димитър Начев - 2лв Избраннье произведения - Максим Горький (на руски) - 2лв Репортажи - Ърнест Хемингуей (на руски) - 2лв Синият аметист - Петър Константинов (твърди корици) - 3лв Крепостта Серахс - Атаджан Таган (твърди корици) - 3лв Падна есенес звезда - Петя Цолова (твърди корици) - 3лв Тайната книга - Петър Бобев (твърди корици) - 3лв Знак върху камък - Димитър Мантов (твърди корици) - 3лв Вълчановият мост - Димитър Мантов - 3лв Синът на Мария - Светослав Мичев - 3лв И аз не мога да не му вярвам - Теодор Гладков, Николай Зайцев (на корицата има скъсано) - 2лв Да се залови жив - Владимир Карпов - 3лв Аз и Санка в тила на врага - Иван Сярков - 2лв Любов за медал - Константин Площаков (твърди корици) - 2лв За честта на родината - Павел Вежинов (твърди корици) - 2лв ПРОДАДЕНА Закъснели отговори - Митка Гръбчева (твърди корици) - 3лв Сребърни орли - Теодор Парницки - 3лв Фашизмът - Желю Желев - 3лв ПРОДАДЕНА Орлов камък - Георги Караславов - 2лв Следите остават. Произшествие на тихата улица - Павел Вежинов (твърди корици) - 3лв Героите на Белица. Партийна тайна - Марко Марчевски - 3лв При другарите на тате - Славчо Трънски - 2лв Дъщерята на партизанина - Емил Коралов - 2лв Ленко - Георги Караславов - 2лв Имаше едно момче - Анастас Стоянов - 2лв Чирашки години - Салис Таджер - 2лв Децата на квартала - Салис Таджер - 2лв Как станах хайдутин - Панайот Хитов - 2лв ПРОДАДЕНА Обич - Александър Карасимеонов - 1лв - ПРОДАДЕНА Театър в черно и бяло - Георги Саев (твърди корици) - 2лв Докато ви чакаме - Невена Стефанова (твърди корици) - 2лв Тесеракт - Алекс Гарланд - 4лв

19.05|20:58

0
Продавам английска литература

www.olx.bg 5 София

АНГЛИЙСКА КЛАСИЧЕСКА И СЪВРЕМЕННА ЛИТАРАТУРА ЧАРЛЗ ДИКЕНС Приключенията на Оливър Туист 9лв. Клуба Пикуик 10 лв. Големите надежди 6 лв. Тежки времена 6лв. ТОМАС ХАРДИ Избрани романи в 3 тома: 1 том – Далеч от безумната тълпа -7лв. Кметът на Кастър Бридж-5 лв. 2 том Под раззелененото дърво – Тес от рода Дъбървил - 7 лв. АНГЛИЙСКИ РАЗКАЗИ - 16 лв. Английски и американски разкази 14 лв. Робърт Грейвз – Клавдий 8 лв. От библиотека Световна класика Харбърт Уерк – Избрани творби 8 лв Оскар Уайрс – Избрани творби 8лв. Шарлот Бронте – Джийн Еър 10 лв. Емили Бронте - Брулени хълмове 8 лв. Джийн Остин – Гордост и предрасъдъци 10 лв. Войнич - Стършел – 6 лв. Джек Лндон – По море със Снарк 5 лв. Бунтът на Елеинор 4 лв. Алън Силитоу – Подпаленото дърво – 4 лв. За информация моб. Тел 887 - Покажи - ЧАРЛЗ ДИКЕНС в 5 ТОМА : 1 том Посмъртните записи на клуба „Пикуик” 2 том Оливър Туист , Големите надежди 25лв. 3 том Малката Дорит 4 том Домби и син 5 том Скици от боз, Разкази, Коледна песен и др.-7

13.04|10:12

0
Учебник по Литература за 6 клас

bazar.bg 2 София

Учебник по Литература на издателство Булвест 2000 за 6 клас- цена 3 лева. За допълнителна информация или поръчка, пишете.

30.03|17:05

0
Правна литература на руски

www.olx.bg 20 София

Продавам четири книги по международно право на руски език.

16.04|20:06

0
Учебно помагало по литература 6 клас

www.olx.bg 5 София

Помагалото е по новата учебна програма на издателство Д-Р Иван Богоров 2017 . Автор Цецка Петрова. Писано е само на една страница и е като ново.

09.04|23:09

0
Продавам справочна медицинска литература

bazar.bg 40 София

Продавам справочна медицинска литература. Цената от 40 лева е за един брой книга. За повече информация - ТЕЛЕФОНА. Не пращам по пощи и куриери.

03.03|11:47

0
Оксфорд : Енциклопедия на английската литература

www.olx.bg 130 София

Университетско издание (Оксфорд), английска литература. Най-подробната, най-обемната, обхваща абсолютно всичко. Съвсем нова, 1155 страници, голям формат, на английски език енциклопедия. Ново издание.

11.03|12:30

0
Книги от поредицата Всемирная литература

www.olx.bg 900 София

Продавам всички томове от поредицата Всемирная литература на руски език. - линк към каталога с томовете

08.03|10:35

0
Информатика и литература Ален Вюймен

bazar.bg 15 София

Информатика и литература (1950-1990)

23.03|01:40

0
-25% Художествена литература и приложна психология- Намаления!

www.olx.bg 5 София

Намаления при покупка на повече от една книга: 90% от книгите са нови или в отличен вид, тези със зебележки съм ги отбелязал. 2+ -10% 3+ -15% 4+ -20% 5+ -25% Художествена: Ангели на самотата - Джек Керуак -18лв (нечетена) Владетелят на света - Беляев - 2лв (лош вид) Вълните - Вирджиния Улф - 4лв ( добър вид) Децата на капитан Грант – Верн – 3лв Доктор Живаго – 2лв (4/6, забележки по обложката) Животът и приключенията на Робинзон Крузо – Дефо (нова, тв. корици) – 10лв За любовта и сянката – И. Алиенде (с послание), като нова – 4лв Звездни дневници – Лем 2лв Израил Потър - Херман Мелвил - 4лв Кръгът - Дейв Егърс (като нова) - 6лв. Корабокрушенецът от "Цинтия" - Жул Верн, Лори – 3лв Матиаш Шандор - Верн -3лв Мъртвата зона – Стивън Кинг 9/10 – 4лв Отшелникът - Карл май - 3лв Присвояване на самоличност - Баоло-Нарсьожак – 3лв Травнишка хроника - Иво Андрич - 3лв Угрьом река 1,2том – 5лв Биографични: Едит Пиаф Марлен Дитрих Шопен Чаплин Джек Лондон Елдар Рязанов Ъ. Хемингуей Марсел Пруст Приложна психология и други: Kaк да се избавим от болките в гърба (7/10)– Сарно – 3лв Вселена от нищото – Лорънс, Краус – нова – 7лв Джогинг – И.Белан Дийп Пърпъл - Янош Шеблон - 2лв Загадките на археологията - Люк Бюргин – 4лв Изкуството на измамата – Кевин Митник 45лв Судоку - 120 пъзела - 2лв Какуро - 120 пъзела 2лв Кой е в леглото до мен /за мъже/ - Бранли - 4лв (отлично) На фокус /фотография/ - Петров, Величков, Бонев – 5лв Светът без нас – Алан Уайзман 8/10 – 5лв НЛО - Другата страна - Грегъри Кенън - 4лв Пийте магнезий през кожата – 2лв Подобрете живота си за 30 часа (Силва Метод) – Метаксатос (нова) – 6лв Кунг Фу – Роланд Хаберзетцер (голям формат) – 6лв Гласът. Силата да въздействаш (с диск) Чиро Импарато, 15 лв нова Сила за живот 2 - д-р Пашкулев , 5лв Фитоника – нова – 6лв Фън шуй - практически основи - Лилиан Ту (9лв) Фън шуй за дома – Ричард Уебстър – 4лв Хата йога за всички – Венцислав Евтимов (в недобър вид)– 4лв Херпес: Профилактика и лечение - Д-р Александра Василева - 2лв История на България – 7 том - 25лв

14.04|18:23

0
Ново ръководство за ученика по литература за 8 клас

bazar.bg 5 София

Издателство: СловоАвтори: Георги Гърдев, Даниела Минчева,Стефан ГърдевISBN: 978-954-439-705-0Година: 2002Страници: 248

25.04|16:36

0
8 клас Практическа граматика и полагало по литература

www.olx.bg 3 София

1. учебно помагало Практическа граматика и стилистика на бъгарски език 2,50лв 2. учебно помагало Литературно интерпретативно съчинение издателство Хермес 3лв. Всички учебници са в отлично състояние

09.05|07:25

0
10 клас помагало по български език и литература

www.olx.bg 5 София

помагало по български език и литература издателство "Персей" - 5лв. Помагалото е ново.

14.05|07:26

0
Български език и литература за зрелостен изпит

bazar.bg 5 София

Продавам помагало по български език и литература за зрелостници, които ще се явяват на матура след 12 клас. Издателството е Регалия 6 от автори Татяна Ангелова и Йовка Тишева, печат от 2008г. В помагалото е писано с молив, иначе е в добро състояние и с цялото си съдържание,

13.04|17:43

0
Книги - художествена литература Талев, Караславов и др.

www.olx.bg 5 София

Продавам книги - художествена литература: 1. Георги Караславов - Избрани съчинения в 10 тома. 2. Отнесени от вихъра - 2 тома 3. Вечната Амбър 4. Димитър Талев - Самуил - 3 тома 5. Жул Верн - различни книги 6. Името на розата - Умберто Еко 7. Доктор Живаго - Пастернак 8. Лолита - Набоков 9. Брулени хълмове, Джейн Еър 10. Димитър Талев - трилогия Гласовете ви чувам, Железният светилник, Преспанските камбани

17.04|13:52

0
Книги,учебници...математика литература,английски

www.olx.bg 3 София

Творци на бълг.литратура-3 тома за 4.00лв Литературни анализи -2тома 3.00лв Конкурсни задачи по математика за ВУЗ-2.00лв учебник самоучител руски по френски език-2,00лв Ленин стихосбирки на том по 4.00лв немски правопис - 4.00лв английски за на4инаещи - 4,00лв Димитър Благоев/партията и синдикалното дв.в Б-я-4,00лв История на соф.гр.организ.на БКП-4,00лв речници 2бр -по 3лв

03.05|01:47

0
Редки и ценни книги съвременна художествена литература

www.olx.bg 15 София

Колекция от редки и ценни книги съвременна художествена литература в отлично състояние, някои са чисто нови. Цената е за първата книга от списъка. За останалите срещу всяка книга е отбелязана съответната й ориентировъчна цена в лева. За допълнителни въпроси моля да използвате формата за съобщение: Непосилната лекота на битието - Милан Кундера - 12 лв (нова) Незнанието - Милан Кундера - 12 лв (нова) Шегата - Милан Кундера - 12 лв (нова) Книга за смеха и забравата - Милан Кундера - 15 лв (нова) Прекрасният нов свят - Олдъс Хъксли - 12 лв Повелителят на мухите - Уилям Голдинг - 5 лв Портокал с часовников механизъм - Антъни Бърджес - 10 лв (нова) 1984. Фермата на животните - Джордж Оруел - 15 лв (нова) Измислици - Хорхе Луис Борхес - 8 лв (нова) Ако пътник в зимна нощ - Итало Калвино - 10 лв Среднощни деца - Салман Рушди - 100 лв Сатанински строфи - Салман Рушди - 75 лв Децата на Апокалипсиса - Индра Синха - 10 лв (нова) Мидълсекс - Джефри Юдженидис - 12 лв (нова) Брачната фабула - Джефри Юдженидис - 12 лв Непорочните самоубийства - Джефри Юдженидис - 12 лв (нова) Бял шум. Роман - Дон ДеЛило - 30 лв Космополис - Дон ДеЛило - 15 лв (нова) Животът на Пи - Ян Mартел - 12 лв (нова) Фактите зад семейство Рокаматио от Хелзинки - Ян Мартел - 12 лв (нова) Законите - Кони Палмен - 12 лв Закуска в Тифани - Труман Капоти - 10 лв (нова) Неохотният фундаменталист - Мохсин Хамид - 12 лв (нова) Чуй ме - Маргарет Мацантини - 12 лв (нова) Измерването на света - Даниел Келман - 30 лв (нова) Неумолима любов - Иън Макюън - 15 лв (нова) Празникът на козела - Марио Варгас Льоса - 20 лв (нова) Платформата - Мишел Уелбек - 10 лв Елементарните частици - Мишел Уелбек - 20 лв (нова) По-широко поле за борбата - Мишел Уелбек - 15 лв (нова) Историята на Луси Голт - Уилям Тревър - 10 лв Пътешествието на Фелиша - Уилям Тревър - 10 лв История за любов и мрак - Амос Оз - 15 лв (нова) Морето - Джон Банвил - 13 лв (нова) Елегантността на таралежа - Мюриел Барбери - 12 лв (нова) Слепият убиец - Маргарет Атууд - 45 лв Наричаха я Грейс - Маргарет Атууд - 60 лв Бог Върнън Литъл - ДБС Пиер - 20 лв Белият тигър - Аравинд Адига - 14 лв (нова) Американски психар - Брет Ийстън Елис - 25 лв (нова) Лунен парк - Брет Ийстън Елис - 15 лв (нова) Правилата на привличането - Брет Ийстън Елис - 70 лв (нова) Четецът - Бернхард Шлинк - 10 лв (нова) Коприна - Алесандро Барико - 10 лв (нова) Позор - Дж. М. Кутси - 35 лв (нова) В търсене на Клингсор - Хорхе Волпи - 25 лв Музеят на безусловната капитулация - Дубравка Угрешич - 30 лв (нова) Хигиена на убиеца - Амели Нотомб - 25 лв Бартълби и компания - Енрике Вила-Матас - 25 лв (нова) Сняг - Орхан Памук - 15 лв Кафка на плажа - Харуки Мураками - 15 лв (нова) Облакът атлас - Дейвид Мичъл - 15 лв Френска сюита - Ирен Немировски - 15 лв (нова) Случайността - Али Смит - 15 лв Там, но за това - Али Смит - 15 лв (нова) Момче или момиче - Али Смит - 12 лв (нова) Как се появи наденичката с къри - Уве Тим - 15 лв (нова) Мандолината на капитан Корели - Луис де Берниер - 25 лв (нова) Добър ден, тъга - Франсоаз Саган - 10 лв (нова) Лятна книга - Туве Янсон - 8 лв (нова) Дявол в тялото - Реймон Радиге - 15 лв (нова) Поправките - Джонатан Франзен - 20 лв (нова) Бели зъби - Зейди Смит - 17 лв (нова) За красотата - Зейди Смит - 15 лв Кратка история на тракторите - Марина Левицка - 15 лв Името - Джумпа Лахири - 20 лв (нова) История на любовта - Никол Краус - 15 лв (нова) Жустин, или неволите на добродетелта - Маркиз дьо Сад - 25 лв (нова) Годината на дивия заек - Арто Паасилина - 12 лв (нова) Странна случка с куче през нощта - Марк Хадън - 15 лв (нова) Под кожата - Мишел Фейбър - 90 лв С лице към изгряващото слънце - Джон Макгахърн - 15 лв Умни деца - Умни деца - 20 лв Птича песен - Себастиан Фолкс - 15 лв Хроника на птицата с пружина - Харуки Мураками - 10 лв Обладаване - А. С. Байът - 25 лв Буда от предградията - Ханиф Курейши - 10 лв (нова) Трейнспотинг - Ървин Уелш - 10 лв Каин - Жозе Сарамаго - 15 лв (нова) Двойникът - Жозе Сарамаго - 15 лв (нова) Ярост - Салман Рушди - 15 лв Пианистката - Елфриде Йелинек - 40 лв (нова) Папагалът на Флобер - Джулиан Барнс - 14 лв (нова) Одисей - Джеймс Джойс - 50 лв (нова) Кървав меридиан или вечерното зарево на Запада - Кормак Маккарти - 17 лв Аустерлиц - В. Г. Зебалд - 50 лв (нова) Всички души - Хавиер Мариас - 15 лв Смъртната присъда - Морис Бланшо - 15 лв (нова) Аморалистът - Андре Жид - 15 лв Безкрайното Саргасово море - Джийн Рис - 30 лв Синдромът Портной - Филип Рот - 15 лв Гърдата - Филип Рот - 15 лв (нова) Човешкото петно - Филип Рот - 60 лв (нова) Госпожица Смила и нейното усещане за сняг - Петер Хьог - 45 лв Избрани творби в два тома. Том 1 и 2 - Габриел Гарсия Маркес - 30 лв Интервю с вампир - Ан Райс - 12 лв (нова) Мидълмарч - Джордж Елиът - 15 лв (нова) Колекционерът - Джон Фаулз - 10 лв (нова) Хладна кожа - Алберт Санчес Пиньол - 10 лв Невидимите градове - Итало Калвино - 10 лв Последното изкушение - Никос Казандзакис - 20 лв (нова) Трима души в една лодка - Джеръм К. Джеръм - 10 лв (нова) Улица Консервна - Джон Стайнбек - 10 лв (нова) Странник в странна страна - Робърт Хайнлайн - 35 лв (нова) Госпожа Далауей - Вирджиния Улф - 10 лв (нова) Неграмотното момиче, което можеше да смята - Юнас Юнасон - 17 лв Златната тетрадка - Дорис Лесинг - 27 лв (нова) Въпросът на Финклер - Хауърд Джейкъбсън - 12 лв (нова)

17.04|08:05

0
Панорама на българската литература. Том 1 част 1 Панталей Зарев

bazar.bg 450 София

изд.Наука и изкуство, София, 1966, твърди корици

14.04|10:46

0
Немска, английска и френска класическа световна литература

bazar.bg 14 София

1/."Оскар Уайлд"-том 1 -разкази,приказки,портрет на Дориан Грей" 1984г. -превод от английски.Състояние - отлично, твърди корици. Ирландски и британски драматург, писател и поет.Един от най-успешните драматурзи на късновикторианска Англия. ПРОДАДЕНА 2/.Фридрих Ницше - "Тъй рече Заратустра- книга за всички и никого" 1990г.- превод от немски -Жана Николова - Гълъбова.Състояние -отлично,меки корици-Цена-14 лв. 3/."Възгледите на един клоун" - Хайрих Бьол, превод от немски -1966г. - Вл.Мусаков.Твърди корици и в мн.добро състояние. Цена - 14 лв. 4/."Жюстин или неволите на добродетелта" от Донасиен - Алфонс -Франсоа /Маркиз дьо Сад/.Библиотека:"Световна класика",твърди корици,отлично състояние и превод от френски на Красимир Петров .- 1993г. ПРОДАДЕНА 5/."Съдбоносно есен" от Арманд Барух - 1961г., твърди корици,добро състояние. Роман за бурните години на 1941-1944г. Цена - 14 лв. 6/."Какао и кръв" от Жоржи Амаду. Превод от английски - Сидер Флорин 1956г. издание, твърди корици, добро състояние-Културата на Бразилия. Цена - 14 лв.

05.03|21:26

0
Български език и литература 3-та част тестове за матура

www.olx.bg 4 София

Всичко за матурата. 3та част. Издателство "Просвета"

14.03|22:09

0
Пантелей Зарев - Панорама на българската литература в пет тома. Том 4

bazar.bg 6 София

Книгата Пантелей Зарев - Панорама на българската литература в пет тома. Том 4 е на цена 6лв в добро запазено състояние. За повече въпроси и информация пишете на лично съобщение или позвънете на даденият телефонен номер.

09.04|23:10

0
Книга книжка Тестове по български и литература за 5 клас

bazar.bg София

Книга книжка Тестове по български и литература за 5 клас

17.05|21:36

0
Учебници и помагала по англ. език и детска литература за изпит

www.olx.bg 12 София

Запазени учебници и учебни тетрадки към двата учебника! Другият учебник е с приказки на английски за изпит по детска литература в университета. Продават се и поотделно и в комплект.

13.04|08:43

0
Морски новели и световна класика лот книги художествена литература

www.olx.bg 20 София

Поредица Морски новели и Световна класика цената е за поредица.

26.04|04:50

0
Книги на български език - художествена литература, детски, научно-популярни, езотерика и пр.

bazar.bg София

Запазени търсени и интересни книги на български език - художествена литература, детски книжки, енциклопедии, научно-популярни, конспирации, езотерика и пр. Цени от 5 до 30 лв., за повече взети - отстъпки. Продадени: - Планетата на съкровищата

12.04|09:50

0
Симеон Хаджикосев, "Западноевропейска литература", том 1-4

www.olx.bg 32 София

Предлагам първите четири тома от поредицата "Западноевропейска литература" на Симеон Хаджикосев. Цена на том: 10 лв. Четирите тома за 32 лв. Подвързани са с паус, имат залепени отметки.

04.05|22:28