търсене книги и списания в града София

  • >> Следващото

1
Машиностроителна техническа литература машинни елементи и др.

bazar.bg 10 София

механизми в съвременната техника - артоболевски - 5 тома 40л и разполагам с почти всички основни помагала за машинен инженер- ако Ви интересува изпратете запитване При лично предаване е възможен коментар на цената.

10.04|16:14

1
Техническа и железопътна литература

www.olx.bg 5 София

Голям брой технически книги на български и руски език, предимно транспорт и машиностроене. Не мога да ги кача всичките, а само свързаните с железопътния транспорт. Пишете ми и добавете имейла си, за да мога да ви прикача списъка. - т Агоп Мелконян – „Влакове” – 1985 г. – 4 - т „Паспортни характеристики на локомотивите от серия 10.00” - 1958 г. – 3 - т „Клапаново пароразпределение „Ленц” и шибър „Трофимов” – 1959 г. – 3 - т Генади Колев – „Отопление на локомотивите с мазут” – 1962 г. – 2 - т Н. Филчев и кол. – „Ръководство за локомотивния машинист” – 1961 г. – 5 - т Н. Коврижкин – „Технический контроль за расходом топлива на паровозах” – 1952 г. – 2 - т Е. Рачковский; С. Дробязко – „Экономия топлива на паровозе” – 1951 г. – 2 - т В. Гончаров; Л. Мурзин – „Топливо, смазка, вода” – 1966 г. – 4 - т „Годишник на Научноизследователския институт за техноложки изследвания на горивата” – 1959 г. – 4 - т „Годишник на Научноизследователския институт по транспорта” – кн. 4 – 1959 г. – 4 - т „Исследование двигателей, электрических машин и динамической устойчивости тепловозов”, под ред. на Н. Фуфрянский – 1958 г. – 4 - т „Исследование и усовершенствование узлов тепловозов” – 1960 г. – 4 - т Ю. Гончаров и кол. – „Управление тепловозом и его обслуживание” – 1966 г. – 4 - т „Тепловозное хозяйство”, под ред. на П. Крюгер – 1972 г. – 5 - т „Справочник по ремонту тепловозов” – 1976 г. – 4 - т К. Шишкин и кол. – „Тепловоз ТЭ3” – 1961 г. – 5 - т Э. Заварский; Е. Бабин – „Устранение неисправностей тепловоза ТЭ3” – 1966 г. – 2 - т Н. Болдов; А. Степанов – „Теплоэлектрический подвижной состав” – 1968 г. – 5 - т А. Зорохович и кол. – „Основы электроники для локомотивных бригад” – 1972 г. – 4 - т В. Калинин; Н. Михайлов – „Электроподвижной состав железных дорог” – 1964 г. – 5 - т Horst Obermayer – “Taschenbuch deutsche triebwagen” – 1986 г. – 5 - т Horst Obermayer – “Taschenbuch deutsche guterwagen. Deutsche bundesbahn” – 1989 г. – 5 - т Н. Волков; Н. Родзевич – „Подшипники качения колесных пар вагонов и локомотивов” – 1972 г. – 4 - т „Вагоны”, под ред. на Л. Шадур – 1973 г. – 5 - т „Вагоны”, под ред. на Л. Кузьмич – 1978 г. – 5 - т. И. Скиба – „Вагоны” – 1973 г. – 4 - т. И. Скиба – „Организация и планирование производства на вагоноремонтных предприятиях” – 1972 г. – 4 - т Р. Шибер; Г. Круглый – „Устройство и ремонт вагонов” – 1963 г. – 4 - т С. Вершинский и кол. – „Динамика вагона” – 1972 г. – 4 - т Н. Кащеев и кол. – „Справочник по сооружениям и оборудованию вагонного хозяйства” – 1962 г. – 4 - т С. Гайдаров; С. Тасев – „Железопътни вагони и влакови спирачки” – 1980 г.; 1988 г. – 5 - т С. Тасев; Г. Цанев – „Спирачки на локомотивите” – 1983 г. – 6 - т „Новая автотормозная техника” – 1973 г. – 1 - т Ц. Симеонов; И. Илиев – „Автоматични влакови спирачки” – 1968 г. – 5 - т В. Крылов – „Тормоза локомотивов” – 1960 г. – 5 - т В. Крылов и кол. – „Справочник по тормозам” – 1965 г.; 1975 г. – 5 - т В. Крылов и кол. – „Автоматические тормоза” – 1973 г. – 7 - т В. Крылов и кол. – „Тормоза подвижного состава” – 1980 г. – 7 - т Е. Клыков; В. Крылов – „Воздухораспределители тормозов железнодорожного подвижного состава” – 1976 г. – 5 - т А. Ножевников и кол. – „Контрольные пункты автотормозов и компрессорные установки” – 1973 г. – 4 - т „Дефектоскопия деталей локомотивов и вагонов” – 1974 г. – 4 - т „Дефектоскопия деталей роликовых подшипников” – 1975 г. – 1 - т „Инструкция за освидетелствуване, ремонт и комплектуване на колоосите на нормални и теснопътни локомотиви, тендери, мотриси, дизелмотривни влакове и електрически моторвагонни секции” – 1969 г. – 3 - т „Устройство, ремонт и обслужване на смукателните инжектори система Фридман” – 1965 г. – 3 - т Д. Деянов; Г. Томов – „Парен котел „Клайтон” тип Ro 1650” – 1968 г. – 3 - т К. Барсуков – „Оздоровление железнодорожного зелемяного полотна” – 1938 г. – 8 - т В. Чиркин и кол. – „Пассажирские монорельсовые дороги” – 1969 г. – 4 - т В. Бубнов – „Электромеханические устройства автоматики и телепеханики на железнодорожном транспорте” – 1970 г. – 3 - т А. Бартоновский и кол. – „Транспортная связь” – 1970 г. – 3 - т „Техническая эксплуатация железных дорог”, под ред. на Н. Павловский – 1975 г. – 5 - т Ф. Кочнев – „Повышения скоростей движения пассажирских поездов” – 1970 г. – 3 - т Г. Москвин – „Эксплуатация железодорожного водоснабжения” – 1966 г. – 4 - т М. Христов; Д. Церовски; Г. Грозев – „Пътнически превози по железниците” – 1965 г. – 5 - т „Железные дороги. Общий курс”, под ред. на М. Филиппов – 1968 г. – 5 - т „Железнодорожный транспорт” – том 9 – 1977 г. – 4 - т „Пособие теплоэнергетику железнодорожного транспорта”, под ред. на В. Молярчук – 1973 г. – 4 - т М. Линьков; Н. Бирюков – „Планирование труда на железнодорожном транспорте” – 1970 г. – 4 - т А. Квицинский и кол. – „Экономическое обоснование мероприятий по улучшению эксплуатационной работы железных дорог” – 1971 г. – 4 - т „Икономика на транспорта” – 1964 г. – 3 - т Т. Барбов; И. Трифонов – „Производителност на труда в железопътния транспорт” – 1966 г. – 5 - т Т. Барбов; С. Иванов – „Модернизация и интензификация на железопътния транспорт” – 1967 г. – 1 - т „Техническият прогрес в железопътния транспорт” – т. 1-2 – 1964 г. – 7 - т „Прогрессивная технология эксплуатационной работы железных дорог” – 1970 г. – 3 - т K. Immonen – “Valtionrautatiet 1862 – 1962” – 1961 г. – 10 - т А. Змеев; Н. Ковалев – „Железнодорожный подвижной состав. Производство и внешняя торговля капиталистических стран” – 1962 г. – 3 - т „Железнодорожный транспорт за рубежом” – 1976 г. – 2 - т А. Джонев; В. Величков – „Проблеми на локомотивното стопанство и ефективността на железопътния транспорт” – 1968 г. – 1 - т С. Цанков – „Ролята на железопътния транспорт за повишаване ефективността на народното стопанство” – 1968 г. – 1 - т Е. Изралимский-Марут – „Организация движения на зарубежных дорогах” – 1964 г. – 3 - т И. Глузман и кол. – „Управляющие вычислительные машины и программирование на железодорожном транспорте” – 1971 г. – 3 - т И. Грунтов и кол. – „Электронные вычислительные машины и их применение на транспорте” – 1971 г. – 3 - т А. Петров – „Эксплуатация железных дорог с применением электронной вычислительной техники” – 1969 г. – 4 - т „Справочник эксплуатационника”, под ред. на Н. Гундобин – 1971 г. – 5 - т „Выбор участков и способов организации работы локомотивных бригад” – 1974 г. – 1 - т „Устав на железниците в НРБългария” – 1979 г. – 8 - т „Правилник за движение на влаковете и маневрената работа в железниците (ПДВ)” – 1991 г. – 5 - т „Инструкция за сигнализация на железниците в България (ИС)” – 1991 г. – 5 - т „Материали от всесъюзното съвещание на работниците от железопътния транспорт на СССР” – 1962 г. – 2 - т сп. „Экспресс-информация” – 1967 г – бр. 10, 12, 13, 18, 21, 27, 37, 40, 43, 44 – 10 - т ЦНИИТЭИ МПС СССР – „Ремонт подвижного состава” – вып. 3, 4 – 1976 г. – 2 - т ЦНИИТЭИ МПС СССР – „Локомотивы и локомотивное хозяйство” – вып. 5, 6 – 1976 г. – 2 - т ЦНИИТЭИ МПС СССР – „Безопасность движения на железных дорогах” – вып. 3 – 1976 г. – 1 - т Димитър Деянов – „Георги Филипов – главният директор от машинната служба” – 2006 г. – 7 - т Георги Пашев – „От Цариград до Белово” – 1965 г. – 5 - т „100 години локомотивно депо „Васил Марков” – София. Пътят от парата към съвременните локомотиви” – 1988 г. – 1 - т „Французско-русский железнодорожный словарь” – 1966 г. – 8 т „Русско – болгарский политехнический словарь” – 1964 г. – 15 - к Н. Бендерев; И. Димитров – „Технически руско – български речник” – 1947 г. – 5 - т „Немецко – русский технический словарь” – 1966 г. – 20 - с „Японско – русский научно-технический йероглифический словарь” – 1 т. – 1984 г. – 25 - к „Кратък английско – български технически речник” – 1971 г. – 13 - с С. Семерджиев; П. Пеев; С. Данчев - „Английско – български машиностроителен речник” – 1970 г. – 15 - т „Немецко – русский словарь по двигателям внутреннего сгорания и газотурбинным установкам” – 1961 г. – 8 - т М. Минев – „Аеропланът. Устройство на самолета” – 1934 г. – 10 - т А. Вълев; Л. Хлебаров – „Теория и конструиране на двигателите с вътрешно горене” – 1966 г. – 6 - т Борис Попов – „Конструиране и изчисляване на двигатели с вътрешно горене” – 1963 г. – 6 - т К. Бояджиев и кол. – „Конструкция, проектиране и изчисляване на ДВГ” – 1981 г. – 8 - т К. Бояджиев – „Лабораторни упражнения по двигатели с вътрешно горене” – 1963 г. – 4 - т Херберт Тийл – „От викингската лодка до кораба на подводни крила” /Сборник от чертежи за изработване на корабни модели/ - 1973 г. – 15 - т Иван Калфов – „Технически наръчник” – 1921 г. – 10

26.03|15:30

0
Аграрният въпрос в Българската национална революция-акад.Христо Христов

bazar.bg 8 София

Аграрният въпрос в Българската национална революция-акад.Христо Христов,1976г.,състояние отлично. Изпращам по Еконт с 10 % отстъпка.

19.06|00:24

0
Вина за невинните-Весела Люцканова

bazar.bg 3 София

Вина за невинните-Весела е огъната-3.00лв./6.00лв. Налични две книги. Изпращам по Еконт с 10 % отстъпка .

19.06|00:24

0
КНИЖКИ СЪС РЕЦЕПТИ

bazar.bg 7 София

Продавам 11 броя оригинални книжки със рецепти. ястия със морски дарове,хитови рецепти,ястия със кайма, специалитети,деликатеси,закуски и мезета,супер диети, разхладителни Всичко за най-популярните кремове ! Оригинални рецепти от цял свят ! Цената е за 1 брой. Книжките са от 2007/2008 г. не са ползвани изобщо ! Нови са си. Цена за всичките 11 броя - 50.00 лв.

19.06|00:24

0
Списания ДЪГА

bazar.bg 5 София

5 лв. на брой. Общото количество е 150 списания, повтарящи се броеве, някои от тях ги нямам въобще. Тук-таме може и да разменям. ИЗДАНИЕ -> НАЛИЧНА БРОЙКА: 5 - 1 6 - 1 7 - 3 8 - 3 9 - 3 10 - 3 11 - 3 12 - 5 13 - 4 14 - 2 15 - 6 16 - 6 17 - 5 18 - 8 19 - 7 20 - 5 21 - 6 22 - 3 23 - 7 24 - 8 25 - 7 27 - 6 28 - 2 29 - 2 30 - 4 31 - 2 32 - 5 33 - 1 34 - 3 35 - 2 37 - 4 38 - 2 39 - 3

19.06|00:23

0
Книга - Second Spring

www.olx.bg 10 София

Книга - Second Spring Закупена от Амазон.

19.06|00:22

0
Серия полезни книги - Аз съм бременна

www.olx.bg 12 София

Серия полезни книги - Аз съм бременна З броя книги: 1 книга: Мари-Клод Дьолае "Всичко за бъдещата майка", 2 книга: Ален-Пиер Вател, Сандрин Жерен "В отлична форма преди и след раждането", 3 книга: Американска асоциация по акушерство и гинекология "Книга за бременната жена" (развитие на плода, режим на бременната жена, раждане и кърмене, грижи за кърмачето)

18.06|22:56

0
Физкултурно букварче

www.olx.bg 5 София

Физкултурно букварче Забавна книжка за леки упражнения

18.06|22:56

0
Испански разговорник

www.olx.bg 3 София

Чисто нов, дори неотварян. В района на София може лично предаване.

18.06|22:56

0
Испанските неправилни глаголи

www.olx.bg 2 София

Испански неправилни глаголи PONS. В района на София може лично предаване.

18.06|22:56

0
Наказателен кодекс, НПК, ГПК

www.olx.bg 13 София

Наказателен кодекс - 2013г. НПК- 2010г. ГПК - 2008г. /15 издание/

18.06|22:56

0
Чикен Литъл

bazar.bg 3 София

Чикен Литъл, изд. Егмонт България 2006 г. 64 гланцирани цветни страници забележка - надписана на 1-ва страница

18.06|20:16

0
Изгорената карта

bazar.bg 3 София

Изгорената карта автор: Кобо Абе

18.06|20:16

0
Господин Тау и хиляда чудеса

bazar.bg 5 София

Господин Тау и хиляда чудеса автор: Ота Хофман Отлично състояние!

18.06|20:16

0
списание Криле- календар 1999г.

bazar.bg 3 София

списание Криле- календар 1999г.

18.06|20:16

0
Пако Рабан Книги

bazar.bg 12 София

Три книги на Пако Рабан В средата на времето- Траектория- Апокалипсис- Книгите имат норамлни следи от употреба Цената е за всички книги общо. Отстъпка 10% от цената за доставка с еконт + преглед преди плащане. книга

18.06|20:15

0
Българо-Английски речник

www.olx.bg 10 София

Българо-Английски речник

18.06|20:14

0
Книга за Ролингстонс-лондонският период

www.olx.bg 135 София

Уникално издание,1989 г,70 стр.USA,формат 30.5/28/0,7 см.Съдържа снимки и текстовете на 58 парчета,цена 135 лв.

17.06|23:57

0
Книги на английски език

www.olx.bg 10 София

Цената е 10 лв./бр. При покупка на повече от 2 книги цената е 8 лв./бр. Книгите са в много добро състояние.

17.06|23:57

0
Мегре и доносникът - Жорж Сименон

bazar.bg 2 София

Стил, жанр Криминале Състояние Отлично Език Български Корици Меки Година 1990 Страници 112 Моля изпращаите данните за доставка със системата за съобщения веднага след като заявите книгата за покупка. Изпращам книгите със Еконт от офис до офис или до точен адрес и получател. Еконт изискват имена и телефонен номер на получателя. Моля не поръчвайте книга ако не желаете да я закупите. При поръчка на две и повече книги ги обединявам в една доставка. К-4

17.06|00:48

0
Час Ноль-Герд Фукс

bazar.bg 5 София

Час Ноль-Герд Фукс,1984г.,изд.Редуга,Москва,на руски език,състояние отлично-5.00лв.*** Изпращам по Еконт с 10 % отстъпка.

16.06|23:27

0
Пикасо-Кирил Кръстев

bazar.bg 1 София

Пикасо-Кирил Кръстев,1982г.,изд.Български художник,състояние лошо:книгата е с извадени страници,но са налични,става за прочит-1.00лв. Изпращам по Еконт с 10 % отстъпка.

16.06|23:27

0
Метафора-Исак Паси

bazar.bg 6 София

Метафора-Исак Паси,1988г.,изд.Наука и изкуство,състояние отлично-6.00лв.*** Изпращам по Еконт с 10 % отстъпка.

16.06|23:27

0
Стефан Грудев-"Адриана Будевска"-жизнен и творчески път

bazar.bg 25 София

Книгата е издание на БАН. Издадена е през 1967 година. С богат снимков материал. Библиографска рядкост.

16.06|22:11

0
Кърт Вонегът - "Сирените от Титан"

bazar.bg 580 София

Книгата е запазена. Меки корици.

16.06|22:11

0
Вашата бременност седмица след седмица

www.olx.bg 10 София

Книгата е полезна за бременни.

16.06|22:11

0
Макроикономика и Микроикономика

www.olx.bg 19 София

Учебници по Макроикономика и Микро икономика. Продават се и поотделно.

16.06|22:11

0
Колекция списание Наука и Техника

bazar.bg 250 София

Продавам колекция от около 120 запазени списания Наука и техника (2002-2010) Цената е за всички списания.

16.06|20:50

0
Ловецът на елени

bazar.bg 1 София

Джеймс Фенимор Купър "Ловецът на елени" 1 лв./изд.1977г.,отчислена от библиотека,не е в добро състояние,става за четене/.

16.06|20:50

0
Томас Ман "Новели"

bazar.bg 1 София

Томас Ман "Новели" - 1 лв./изд.1964г.,отчислена от библиотека/.

16.06|20:50

0
„ Помни тяхното детство”

bazar.bg 050 София

„ Помни тяхното детство”, очерци за деца и юноши, загинали в антифашистката борба”, изд. Нар. младеж, 1969, цена: 0,50 лв.

16.06|19:26

0
LAROUSSE: ИТАЛИАНСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК. “ХЕРМЕС“

bazar.bg 10 София

Италианско-български речник Larousse с твърди корици.

16.06|19:25

0
Новия завет

bazar.bg 2 София

1. Новия завет в червено - 2 лв. 2. Новия завет , псалми / синя корица / - 2 лв. 3. Новия завет /синя корица с кръст / - 2 лв. 4. Новия завет /синя корица , джобен вариант 9/12 см./ - 1 лв. 5. Новия завет /бяла корица , джобен вариант 9/12 см./ - 1 лв.

16.06|19:25

0
"Задна река - Грмаjте: средновековна некропола", автор Лилjана Кепеска

bazar.bg 25 София

Пълна публикация на средновековния некропол от X-XII в. в Македония.

16.06|19:25

0
Книги за медицина: „Акушерство“ – проф. д-р Илия Щъркалев

www.olx.bg 16 София

ОПИСАНИЕ: Книги за медицина: „Акушерство“ – проф. д-р Илия Щъркалев и проф. д-р Ламбри Ламбрев Авторски колектив: проф. д-р Илия Щъркалев и проф. д-р Ламбри Ламбрев Издателство: Медицина и физкултура – София, 1971 год. Страници: 653 стр. в твърди корици, съдържа множество илюстрации, таблици, схеми и снимки Външен и вътрешен вид: много добро състояние Наличност: 1 бр. Тираж от 5050 бр.

16.06|19:24

0
Александър Беляев - "Главата на професор Доуел"

bazar.bg 050 София

Александър Беляев - "Главата на професор Доуел" Издателство: "Народна култура", 1968 г. Цена: 0,50 лв.

16.06|17:37

0
Салис Таджер - „Ана Вентура”

bazar.bg 070 София

Салис Таджер - „Ана Вентура”, изд. Нар. младеж, 1977, цена: 0,70 лв.

16.06|17:37

0
Уникални книги на ниски цени - Нови

bazar.bg 6 София

Уникални книги на ниски цени - Нови Тактика за добрия футбол - Червеняков, Цолов - 15 лв. Древен Китай Гадания с "И ЦЗИН" - 8 лв Соната за Петя Дубарова - В. Андреев - 10 лв. Учението на Фашизма - Б. Мусолини - 4 лв. Добри и Лоши Обноски - Олга Радинова - 3 лв. Общата стойност на книгите е 40 лв. Ако ги вземете всичките 6 бр. заедно ще бъдат само за 28 лв. ------------------ Приказки за слънчевата фея - Любов Георгиева Моята първа Енциклопедия за Динозаврите и Праисторическия свят Защо Угасна Слънцето - Ангелина Жекова Музикална Приказка Рибарят и Златната Рибка - Ина Цената за всичките 5 бр. е 6 лв

16.06|16:20

0
Под игото - Иван Вазов Световна класика за деца и юноши

www.olx.bg 8 София

Под игото - Иван Вазов Световна класика за деца и юноши Книга от задължителен прочит за лятната ваканция Книгата е в перфектно състояние

16.06|14:46

0
Книга: bootstrap yourself with Linux USB stack

www.olx.bg 10 София

Книга: bootstrap yourself with Linux USB stack. Книгата е на Английски, има СД към нея.

16.06|14:45

0
Колекция списание FHM

bazar.bg 95 София

37 броя списания FHM в отлично състояние и без забележки.Предпочитам да ги продам в комплект.За връзка и въпроси,на посочения телефон.0897857039-Евгени

13.06|22:17

0
Шведска химикалка BALLOGRAF

bazar.bg 15 София

химикалка BALLOGRAF.

13.06|20:56

0
Хълмът-Димитър Кирков

bazar.bg 7 София

Хълмът-Димитър отлично-7.00лв.*** Изпращам по Еконт с 10 % отстъпка.

13.06|19:36

0
Снежанка и седемте джуджета

www.olx.bg 20 София

Спечелена на търг от благотворителен базар, имаме я, дублира ни се. За София е възможно лично предаване.

13.06|19:36

0
Учебници по "Право"

www.olx.bg 5 София

1.Търговски сделки - проф.д-р Огнян Герджиков,София,2000 г. 2.Конституционно право - Борис Спасов,София,2002 г. 3.Граждански процес-изпълнително производство-Георги 4.Мутафчиев,София,2001 г. 5.Граждански процес - първи том-Г.Мутафчиев,София,2003 г. 6.Граждански процес - врори том-Г.Мутафчиев,София,2003 г. 7.Облигационно право Цената е за брой ! Всичките за 25 лв.

13.06|19:36

0
Специализирани книги

www.olx.bg 20 София

Нови, интересни ,  полезни и забавни книги. Книгата "Грижи за тялото"е една страхотна, всеобхватна и много полезна книга от 415стр. Цяло богатство е да я притежаваш! Цената е 22лв. . Др. книги - Черен хумор от 520ст. и 3300 вица - 12лв. Останалите книгите са много интерестни и полезни- по 2-3лв.бр .Книгата "ВЕЧНАТА АМБЪР" е една безценна книга, една от любимите ми книги, книга,която заслужава да бъде прочетена от всеки и притежавано от всеки !!! Тя е в два тома, от 576стр. единия и 1223стр. другия. Двата тома са подвързани, с нови твърди корици. Цена по договеаряне,тя за мен е безценна!

13.06|19:36

0
Авария-Криста Волф

bazar.bg 5 София

Авария-Криста Волф,1989г.,изд.Народна култура,състояние отлично,стр.277 е с печатен дефект/прегъната/-5.00лв.*** Изпращам по Еконт с 10 % отстъпка.

13.06|18:23

0
Книги

bazar.bg 5 София

1. Мелиса Хил - Гривна на желанията 2. Следи от лапи на лунна светлина - Денис ОКонър 3. Движещите сили на световната история - Божидар Палюшев

13.06|18:22

0
Авторски плакат

bazar.bg 75 София

Иван Газдов Idea Design, 2011г. 324стр. твърди корици луксозно издание Монография

12.06|01:13
  • >> Следващото

История на вашите искания

Добавена е дата

Свързани заявки

Други заявки

Други ресурси