търсене свободни работни места и продължават при поискване "Предлагам счетоводни услуги и данъчни консултации на достъпни цени" в града Варна

0
Счетоводство,откриване на фирми, ТРЗ - ВИСОКО качество на НИСКИ цени

bazar.bg 50 Варна

Счетоводни услуги - базова цена от 50 лв. за нерегестрирани по ДДС и от 100 лв. за регистрирани по ДДС в зависимост от вида дейност (услуги, търговия, производство и др.) Оперативно водене на счетоводната отчетност, обработка на текущите документи. Осчетоводяване на първичните и съставяне на вторични счетоводни документи. Съставяне на счетоводни отчети и регистри. Ежемесечно изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС и представянето им в НАП. Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащане с бюджета. Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активи. Изготвяне на справки за задълженията и взиманията на фирмите по контрагенти. Изготвяне на годишни финансови отчети. Изготвяне на годишни данъчни декларации. Изготвяне на годишни статистически форми на Националния статистически институт. Персонал и заплати Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения. Изготвяне и поддържане на трудови досиета на персонала. Изготвяне на ведомости за работни заплати. Подготовка и подаване на болнични листове и декларации за обезщетения от ДОО. Издаване на удостоверения и служебни бележки на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други образци, свързани с получените трудови възнаграждения или документи свързани с пенсионирането (УП - обр.2, УП - обр. 30 и др.) Обработка и заверка на трудови и осигурителни книжки. Допълнителни услуги Регистрация и пререгистрация на фирми в агенцията по вписванията. Представяне на платежни нареждания и вносни бележки в облужващия Ви банков клон. Получаване на банкови извлечения от обслужващата Ви банка. Внасяне на суми по разплащателните сметки на фирмата. Изготвяне на банкови документи, несвързани с данъчните и осигурителните задължения. Осигуряване на служба по трудова медицина. Изготвяне на допълнителни справки и отчети.

16.08|18:01

0
Предлагам работа за маникюристка

bazar.bg Варна

Предлагам работа за маникюристка под наем в салон в близост до Медицински Университет. Месечен наем 130 лева.

17.08|00:34