търсене Услуги при заявка "Логопед" в града София

0
Логопед

www.olx.bg София

Логопедичен кабинет: гр. София, Център, ул. Балкан 7А (на ъгъла с бул. Хр. Ботев)

31.10|16:55

0
Логопед

www.olx.bg София

Диагностика и терапия на: - специфични обучителни трудности при четене, писане, смятане (дислексия, дисграфия, дискалкулия), помощ при усвояване на учебния материал; - езикова терапия в ранна детска възраст (общо недоразвитие на речта); - артикулационни нарушения – неправилно произнасяне, липса или замяна на звук или група от звукове, размяна местата на звуковете в думите. Цената на логопедично занятие е 20.00 лв.

17.09|21:51

0
Логопед и психолог кабинет- Слатина

www.olx.bg София

Тел. За контакт 897 - Покажи - Любка Балевска- логопед Ваня Иванова- психолог Актьорска школа за деца Преподавател - Милена Стоянова

16.11|21:18

0
Психолог - Логопед, Петя Георгиева

www.olx.bg София

  Диагностично консултиране и терапия при: -Проблеми с късно проговаряне -Забавено езиково развитие -Обучителни трудности -Недобра училищна готовност -Артикулационни нарушения -Забавено езиково развитие -Беден за възрастта речник -Прозодични нарушения- заекване, тахилалия, брадилалия -Трудности в разбирането и продуцирането на реч -Обучителни трудности, дислексия -Проблеми с обща и фина моторика -Неспецифични езикови разстройства при нарушения от аутистичния спектър -Изготвяне на индивидуална програма, съобразена с възрастовите и индивидуални потребности на детето. Логопедичен кабинет, София. Тел. 02/ 9738919

05.09|22:54